Storje Suksesi

«99 lule» nga Kosova

Havushe  Bunjaku ka krijuar firmën e saj “99 lule” në zemër të fshatit Kishnicë. Ideja e saj ështe »mjaft interesante, meqë ajo merret me kultivimin, mbledhjen dhe përpunimi i bimëve medicinale si dhe frutave aromatike”. Havushja është gruaja e parë në Kosovë që filloi një biznes të këtij lloji. Ajo ka arritur të vlerësojë dhe të çmojë punën e mbledhjes së luleve, duke mobilizuar afro 50 gra nga 12 fshatrat e rrethinës së saj. Me aktivitetin e saj, Havushja vetëdijeson popullatën për pasurinë e diversitetit të tokës kosovare dhe gjithashtu mbështet pavarësimin e grave, duke u dhënë punë dhe trajnim në fushën e mbikëqyrjes së ambientit dhe biodiversitetit të vendit.

Përtej synimeve të saj, Havushja ka arritur me sukses të vendosë produktin e saj në treg me logon “99 lule” nga Kosova. Në vitin 2015 Havushja veçse pati fituar konkursin “Green” për ide në biznes dhe inovacion. Zbuloni rrënjët e frymëzimit të saj në reportazhin e përgatitur.