Lajme

A mund të jepni mësim në shkollat zvicerane me kualifikim të huaj?

Zvicra ka mungesë të dhjetë mijë mësuesev

Pas lajmit se shkollat zvicerane kanë nevojë për mësimdhënës, shumë të tillë dëshironin të dinin nëse mund të jepnin mësim me certifikim të huaj, përcjell albinfo.ch.

Zvicra ka mungesë deri në dhjetë mijë mësues në sisitemin e saj shkollorë, për shkak të pensionistëve të moshuar dhe rritjes së papritur të numrit të nxënësve.

Përgjigjja e pyetjes është pozitive, ndonëse rruga për të arritur në atë pozitë mund të jetë më e gjatë, pasi që si pikë e parë duhen kualifikimet dhe aftësitë gjuhësore, përcjell albinfo.ch.

Megjithatë, në përgjithësi për të punuar si mësues, kualifikimi i mësimit të huaj duhet të njihet nga Ministria e Arsimit të Jashtëm.

Më poshtë i keni të paraqitura shembujt se çfarë mund t’ju kërkohet në bazë të vendit se ku jeni certifikur:

Britania e Madhe: Gjendja e kualifikuar e mësimdhënësve QTS dhe periudha e induksionit, SHBA / Australi / Kanada: Licenca për Mësimdhënie, Certifikata e Mësimdhënësve ose Brevet d’enseignement. Ekziston një proces aplikimi, i cili mund të zgjasë katër muaj (vendet e Bashkimit Evropian) ose më tepër (vendet e treta). Ju mund të keni nevojë të merrni disa kurse shtesë në një lidhje të jashtme të Universitetit të Mësuesit të Arsimit për të njohur plotësisht kualifikimin tuaj.

Në shumicën e rasteve kërkohet aftësi shumë e mirë gjuhësore në gjermanisht, frëngjisht ose italisht (varësisht nga rajoni i gjuhës në të cilën doni të mësoni), gjë që na çon në pyetjen tjetër.

A do të merrte parasysh ndonjëherë sistemi shkollor i Zvicrës mësuesit jo-gjerman (anglisht)?
Por ekziston edhe një alternative, pasi shumë shkolla ndërkombëtare dhe private, të cilat shpesh mësojnë në gjuhën angleze, mund të shihen si mundësi.

Një tjetër pyetje ka qenë: Jam 60 vjeç, a mund të mësoj ende në një shkollë zvicerane?

Mosha e pensionit në Zvicër është 65 për burrat dhe 64 për gratë. Kantonet vendosin nëse bëjnë përjashtime.

Në Zvicër, rreth dy të tretat e të rinjve zgjedhin të bëjnë një praktikë pas mbarimit të shkollës së detyrueshme.
SERI, për swissinfo.ch ka thënë se mësuesit e shkollave profesionale duhet të plotësojnë disa kritere shtesë, siç është trajnimi teknik, trajnimi i pedagogjisë profesionale dhe përvojë gjashtëmujore në një mjedis tjetër nga ai i mësimdhënoes.

Përveç kësaj janë kërkesat e gjuhës kombëtare: niveli C2 për lëndët si Matematika, B2 për mësimin e gjuhëve të huaja.