Ekonomi

Banka Botërore bën thirrje për investime në arsim dhe shëndetësi

Digjitalizimi ka pasoja kudo në botën e punës. Në Raportin e saj të zhvillimit botëror të vitit2019, të prezantuar në Bernë, më 1 nëntor 2018, Banka Botërore u bën thirrje qeverive të investojnë në arsim dhe shëndetësi, informon Albinfo.ch.

 

Në raportin kryesor vjetor, Banka Botërore shqyrton mundësitë e ofruara nga teknologjitë e reja. Në një prezantim të organizuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO), Simeon Djankov, bashkëdrejtues i raportit vjetor për Zhvillimin Global (ëDR), tregoi se si digjitalizimi ndikon në vendet e punës dhe produktivitetin e biznesit dhe ekspozimit të mundësive dhe sfidat që vijnë me të.

Indeksi i zbuluar i kohëve të fundit i ëDR Human Capital, u bën thirrje qeverive në mbarë botën për të investuar më shumë në arsim dhe shëndetësi, informon Albinfo.ch. Përveç kësaj, raporti sugjeron mbrojtjen e punëtorëve nga pasojat negative sociale dhe forcimi i mobilizimit të fondeve brenda vendeve në zhvillim. Ai paraqet shembuj novatorë nga vendet në zhvillim, që përdorin teknologjinë digjitale për të arritur këtë. Bashkëpunimi zhvillimor i Zvicrës tashmë merr parasysh rekomandimet e Bankës Botërore, duke u përqendruar në arsimin bazë dhe formimin profesional, si dhe duke u dhënë mbështetje vendeve partnere për çështjet e tatimit.

Në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), SECO në Bernë organizoi prezantimin e raportit “Ndryshimi i natyrës së punës”. Me këtë rast, Simeon Djankov, Stefan ëolter nga Universiteti i Bernës, Gabriella Crescini nga Sëisscontact dhe Klaus Thieme nga Solidar Suisse diskutuan mundësi të ndryshme për veprim, njofton Albinfo.ch. Shtigjet për t’u eksploruar në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë nga progresi teknologjik, hapësira për manovrim të qeverive, kontributi i mundshëm i sektorit privat në zhvillimin e qëndrueshëm dhe mundësitë që u ofrohen vendeve në zhvillim nga sistemi zviceran i trajnimit të dyfishtë, sukseset e të cilëve nuk janë më për t’u çmontuar, ishin në menynë e diskutimeve të tyre.