Integrimi

Bashkim Iseni zgjidhet në bordin e “Migration & Development Platform”

MD Platform përfaqëson një platformë të shoqërisë civile zvicerane ku marrin pjesë një sërë organizatash të diasporave të involvuara në vlerësimin e rolit të diasporës për zhvillimin e vendeve të prejardhjes

Në kuadër të Këshillit të përgjithshëm të organizatës  zvicerane «Migration & Development Platform » që u mbajt sot në Bernë, si dhe zgjedhjeve që pasuan, Dr. Bashkim Iseni, drejtor i platformës Albinfo.ch, u zgjodh anëtar i bordit të ngushtë të saj (Core group).

Në bordin e MD Platform në fjalë marrin pjesë gjashtë anëtarë-struktura të organizatave të diasporës si dhe anëtarë permanentë që dalin nga institucionet që e kanë themeluar atë.

MD Platform përfaqëson një platformë të shoqërisë civile zvicerane ku marrin pjesë një sërë organizatash të diasporave të involvuara në vlerësimin e rolit të diasporës për zhvillimin e vendeve të prejardhjes. Ajo lobon në mënyrë aktive në favor të përfaqësimit të grupeve diasporike pranë organizatave ndërkomëtare si dhe të shteteve të prejardhjes.

Platforma e Shoqërisë Civile Zvicerane për Migracion dhe Zhvillim është krijuar në vitin 2015 nga Caritas Switzerland / HELVETAS Swiss Intercooperation, të cilat kanë qenë të mandatuar nga Drejtoria zviceran për bashkëpunim dhe zhvillim (DEZA-DDC). Selia e saj është në Bernë.