Lajme

Qeveria Zvicerane, bursa të Ekselencës për të huajt, Viti Akademik 2021-2022

Bursat e Ekselencës së Qeverisë Zvicerane u drejtohen studiuesve të rinj nga jashtë që kanë përfunduar një master ose PhD dhe artistëve të huaj që mbajnë një diplomë bachelor

Çdo vit Konfederata Zvicerane jep Bursat e Ekselencës Qeveritare për të promovuar shkëmbimin ndërkombëtar dhe bashkëpunimin kërkimor midis Zvicrës dhe mbi 180 vendeve të tjera.

Edhe për vitin 2021-2022 janë hapur aplikimet për përfitimin e këtyre bursave, shkruan Albinfo.ch.

Përfituesit zgjidhen nga organi vlerësues, Komisioni Federal për Bursat për Studentët e Huaj (FCS).

Bursat e Ekselencës së Qeverisë Zvicerane u drejtohen studiuesve të rinj nga jashtë që kanë përfunduar një master ose PhD dhe artistëve të huaj që mbajnë një diplomë bachelor.

Llojet e bursave

Bursa e kërkimit është në dispozicion për studiuesit pasuniversitarë në çdo disiplinë (të cilët mbajnë një diplomë master si minimum) të cilët po planifikojnë të vijnë në Zvicër për të ndjekur kërkime ose studime të mëtejshme në nivelin e doktoratës ose post-doktoratës.

Bursat kërkimore jepen për kërkime ose studime në të gjitha universitetet kantonale zvicerane, universitetet e shkencave të zbatuara dhe dy institutet federale të teknologjisë, si dhe katër institutet kërkimore. Vetëm kandidatët e emëruar nga një mentor akademik në një nga këto institucione të arsimit të lartë do të merren parasysh.

Bursat e artit janë të hapura për studentët e artit që dëshirojnë të ndjekin një master fillestar në Zvicër. Bursat e artit jepen për studime në çdo konservator zviceran ose universitet të arteve. Kjo bursë është në dispozicion vetëm për studentë nga një numër i kufizuar vendesh.

Kriteret e përzgjedhjes FCS vlerëson aplikimet për bursë sipas tre kritereve: a) Profili i kandidatit b) Cilësia e projektit kërkimor ose punës artistike c) Sinergjitë dhe potenciali për bashkëpunimin e ardhshëm kërkimor.