Tematike

Dëbime edhe për kundërvënie të vogla

Në reagim të rezultateve të referendumit në favor të iniciativës së SVP-UDC për dëbim të klriminelëve të huaj, Karin Keller-Suter (PLR), Këshilltare e shtetit e ngarkuar me çështjet e Policisë dhe Drejtësisë në Kantonin St.Gallen, ka thënë për të përditshmen « Le Temps » se me iniciativën, tani « është e mundur që të huajt të dëbohen për kundërvënie të vogla dhe se mundësia e manovrimit të autoriteteve do të ngushtohet. Me automatizmin e dëbimeve, do të jetë e pamundur të bëhet ankesë, sikurse ka qenë praktika e deritanishme ».

Ajo ka thënë poashtu se e ka preferuar kundër-iniciativën sepse ka qenë një zgjidhje e qartë dhe e aplikueshme. K. Keller-Suter është shprehur se socialistët nuk e ka mbështetur kundër-projektin duke i vlerësuar të kenë « bërë llogaritje të gabueshme”. 

« Tani Parlamenti do të duhet ta kompletojë listën e delikteve që do të shpiejnë në mënyrë automatike në dëbim, kurse duke marrë në konsideratë vendimin e popullit, ai do të duhet të tregohet i gjerë », ka thënë K.  Keller-Suter.

Këshilltarja e shtetit ka shprehur poashtu habinë e saj ndaj mos-angazhimit të organizatës të ekonomisë zvicerane « Economie-suisse » në kampanjën kundër iniciativës. « Nuk e kam kuptuar këtë sjellje të sajë. Prezenca e të huajve në Zvicër, si dhe të problemeve me të cilat ballafaqohemi ndaj një minoritetit të tyre, është pasojë e drejtëpërdrejtë e politikës së qarqeve ekonomike gjatë viteve 1970 dhe 1980. Ata kanë pasur nevojë për të huaj të pakualifikuar, dhe nuk kanë menduar se ata do të mbesin në Zvicër ».