Ekspozita

Ekspozita “Miqësitë dhe të njohurit hebrenj-myslimanë – ngjashmëritë dhe dallimet” në Cyrih

Paditen e së dielës, më 13 janar 2019, në orën 15.00, në ICZ Komuniteti izraelit kulturor Cyrih, Lavaterstrasse 33, 8002 Cyrih (rreth 5 minuta nga stacioni Cyrih-Enge) do të hapet ekspozitë.

Janë portretizuar Ismail Ademi, IT konsultant dhe kryetari i bashkësisë islame shqiptare në Cyrih dhe Jaron Bernstein, konsultant organizativ dhe president i Fondit New Israel Fund të Zvicrës, të cilët thonë: “Ne duam të tregojmë të unifikuarit, historinë dhe veçanërisht të qenit njeri në fe. Me përkushtim dhe pasion angazhohemi për të jetuar së bashku në paqe, të tilla si iftari i respektit në xhaminë shqiptaro-islamike, ku për së pari herë u takuam”.

Rabini i portretizuar Noam Hertig dhe imam Muris Begovic, fitues i çmimit për dialog nga Cyrih, si dhe 11 grupet e tjera myslimane-hebraike, angazhohen për bashkëjetesën e përbashkët përmes ekspozitës së parë në Zvicër. “Në një kohë në të cilën marrëdhëniet mes myslimanëve dhe hebrenjve janë të vështira dhe ndjehen acarimet anti-çifute dhe anti-myslimane, me rëndësi është që të forcohet kohezioni” pohojnë të portretizuarit e tjerë Jonathan Kreutner dhe Khaldoun Dia-Eddine nga shoqatat hebraike, gjegjësisht myslimane.

Si takohen njerëzit myslimanë dhe hebrenj? Ndonjëherë me kujdes. Ndonjëherë me kënaqësi. Ose ashtu si njerëz, si gjithë të tjerët? Meqenëse të dy grupet përfaqësojnë një pakicë të vogël në Zvicër, shpesh nuk takohen me njëri-tjetrin. Në këtë ekspozitë portretizohen dymbëdhjetë miqësi dhe njohje të popullit mysliman dhe hebre. Secili grup prej dy vetash ka vendosur se si të tregojë dhe të shprehet vetë. Ata janë njerëz të ndryshëm: pak a shumë fetarë, kohët e fundit në kontakt apo të njohur për një kohë më të gjatë. Lagjja, marrëdhëniet e biznesit, një angazhim social, një lojë apo edhe një funksion zyrtar i solli ata së bashku. Lidhjet e ndryshme fetare ndonjëherë luajnë një rol më të madh, ndonjëherë të vështirë.

Projekti “Respekti: Të kapërcehen së bashku antisemitizmi mysliman dhe hebrenj” është iniciuar pasi antisemitizmi mysliman dhe hebrenj është bërë gjithnjë e më i dukshëm – madje edhe në mediat sociale. Në nivel ndërkombëtar, ka tensione që nuk duhet të ndikojnë në bashkëjetesë në Zvicër – por nganjëherë. NCBI Zvicra dhe ekipi “Respekt” janë të angazhuar për ndërtimin e urave, paragjykimeve dhe keqkuptimeve. Që nga viti 2012, një përzierje myslimane-hebrenj e “respektit” punëtori ekipesh dhe takime të organizuara si një “dialog”, ose së bashku me palët e tjera të interesuara në formë të punëtorive “trialogut”. Këtu, të njohurit dhe miqësitë janë rritur ose thelluar. Ne festojmë bashkëjetesën e mirë të pakicave myslimane dhe çifute (vetëm 5 për qind dhe 0.3 për qind e popullsisë zvicerane). Të dy grupet mjaft të ndryshme i përkasin Zvicrës!

Manifestimet e para me program shoqërues zhvillohen në Cyrih, më 28 nëntor 2018 në bashkëpunim me UMMAH – Rinia myslimane dhe më 13 janar 2019, në Qendrën kulturore izraelite në Cyrih, në bashkëpunim me Komisionin për Kulturë ICZ. Që nga shkurti 2019 ekspozita duhet të paraqitet edhe në vende të tjera, në hapësirat e institucioneve hebraike, myslimane apo të krishtera, apo në qendra komunitare.

Një falënderim i madh për mbështetjen e UMMAH, ICZ dhe qytetit të Cyrihut, i cili mbështet ekspozitën. NCBI Zvicra është një organizatë jofitimprurëse, fetare dhe politikisht organizatë e pavarur që mbron eliminimin e paragjykimeve, zgjidhjen konstruktive të konflikteve dhe integrimit. NCBI quhet National Coalition Building Institute, i cili mund të kuptohet si një “Institut ndërtues urash”.