Jeta në Zvicër

Filloni karrierën në Menaxhment në Hotelieri

Në qendër të Luzernit, Shkolla e Biznesit, Menaxhmentit dhe Hotelierisë BHMS, anëtare e grupit “Benedict Education Group”, një shkollë bashkëkohore e Biznesit, Menaxhmentit dhe Hotelierisë me infrastrukturë bashkëkohore, ofron një diplomë unike për shkallën Bachelor of Arts (BA) – Master Business Administration (MBA).

Kjo mundëson qasjen në një karrierë të orientuar kombëtare apo ndërkombëtare, në hotelieri apo në gastronomi. Nxënësit mund të zgjedhin mes sferave të biznesit hotelierik, kuzhinierisë apo Global-Business-Management.

Mundësitë dhe planifikimi i karrierës janë në plan të parë. Çdo praktikë zgjat 12 muaj, e ndarë në 6 muaj shkollë (Academia) dhe 6 muaj stazh i garantuar praktikor i paguar. Paga praktike arrin në së paku CHF 2.168 franga në muaj. Studentët e suksesshëm, pas përfundimit të vitit të parë dhe të dytë, pajisen me një diplomë përkatëse dhe pas vitit të tretë me diplomë të shkallës Bachelor. Pas dy vjetësh të tjera, programi i diplomës mund të përfundojë me një diplomë të shkallës MBA. Diplomat janë të njohura ndërkombëtarisht dhe plotësisht të akredituara.

Në sferën e Shkollës Kuzhinë e Menaxhimit të Kuzhinierisë, gjithashtu ofrohet një diplomë njëvjeçare, dyvjeçare dhe trevjeçare (Associate Degree in Culinary Entrepreneurship) të akredituar ndërkombëtarisht nga Shoqata dhe Fondacioni Amerikan i Federatës Kuzhinierike.

Praktika e menaxhimit Internship:

Gjatë pjesës së studimit të trajnimit është përgatitja e studentëve për tregun e punës. Qendra e trajnimit siguron përgatitjen optimale për intervistën për punë si dhe mbështetjen personale gjatë praktikës. Menaxhimi i vendosjes / karrierës pas diplomimit.

Me mbi 90 për qind të shkallës së suksesit, vendosja dhe qendra e kujdesit, absolventëve u ndërmjetëson një punë aktive me punëdhënës të mirënjohur kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Një esktrakt i punëdhënësve potencialë mund të gjendet në www.bhms.ch.

BHMS me kënaqësi i pret kontaktet tuaja, për më tepër informata.

Publirportage