Intervista

Intervista : Arjeta Zhuta

Këngëtarja si dhe prezantuesja e ardhshme e televizionit krosmedial në Zvicër.

Një letërnjoftim të shkurtër…

Si është bërë e njohur Arjeta Zhuta ?

Në cilën gjuhë këndon Arjeta Zhuta ?

Popstar në shqip.

Martesa, feja, shtetësija…

Çka mendoni për martesat e përziera ?

Si e ndieni vetën në mes dy kulturave ?