Kosova

Keni shkaktuar aksident në Kosovë, do të dënoheni në Zvicër!

Ngasësit nga diaspora që shkaktojnë kundërvajtje të rënda trafiku në Kosovë, mund të dënohen edhe pasi të kthehen në vendin ku jetojnë. Këto janë arsyet

Pjesëtarët e diasporës gjatë vizitave të tyre në vendlindje, shpesh herë viteve të fundit kanë shërbyer për të mbushur kronikat e zeza të mediave të atjeshme, si pasojë e shkeljeve të rregullave të shumta në komunikacion.

E lajme për delikte të tilla janë transmetuar edhe në mediat zvicerane.

Si pasojë e këtyre shkeljeve, kemi pasur rritje të numrit të aksidenteve në komunikacion, ndërsa kryesit e veprave kanë marrë edhe dënimet e përcaktuara me rregullore.

Por, për disa nga nga këta ngasës duket se gjobat nga policia e Kosovës nuk mjaftojnë. Këtu kemi të bëjmë me qytetarët kosovarë, të cilët kanë dyshtetësi, apo edhe janë shtetas të huaj, e që gjobiten në Kosovë.

Në rast se këta ngasës shkaktojnë ndonjë thyerje të rëndë të rregullave të komunikacionit, dosjet e tyre përcillen edhe në vendet përkatëse ta këtyre kundërvajtësve. Dhe, me atë rast për ta, në vendet ku jetojnë mund të procedohet ndonjë lëndë tjetër.

Këtë gjë e konfirmon për albinfo.ch edhe Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar e Policisë së Kosovës. Sipas disa informatave, tashmë disa raste janë proceduar për në shtetet prej nga vijnë ngasësit e tillë.

“Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Fushën e Zbatimit të Ligjit në Policinë e Kosovës, në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar policor dhe në përputhje me Vendimin e Ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme te Republikes se Kosoves, ka marrë vendim për ndërmarrjen e masave emergjente, për ruajtjen dhe mbrojtjen e sigurisë në trafik. Të gjitha informacionet e pranuara nga Divizioni i Komunikacionit rrugor, në rastet kur ka kundërvajtje që shkaktojnë rrezik në komunikacionin rrugor, të kryera nga shtetasit e huaj, dërgohen edhe tek autoritetet e shteteve perkatese prej nga vijnë këta kundërvajtës, përfshirë këtu edhe shtetin e Zvicrës”, thuhet në një njoftim nga drejtoria e lartpërmendur.

Sipas zëdhënsëve të kësaj drejtorie, mbetet nën autoritetetin e secilit shtet, që ne njoftojëe, për të vendosur sipas legjislacionit të tyre përkatës, për marrjen e masave të tjera ndaj këtyre kundërvajtësve.

Duket se deri tash autoritetet zvicerane kanë marrë shumë informacione të tilla, por, siç merr vesh albinfo.ch, vetëm këtë vit ka filluar trajtimi i një lënde të tillë, duke u bërë kështu një precedent për raste të tjera. Për shkak se rasti në fjalë është duke u trajtuar në një gjykatë në Kantonin e Aargau, informatat rreth tij janë të pakta.

Shkëmbimi i informacioneve të tilla mes autoriteteve të të dy vendeve, mëton të ulë kështu numrin e delikteve në komunikacion, ku të përfshirë janë qytetarët me shtetësi zvicerane.

Informacionet dërgohen edhe në Zvicër

Informacionet e pranuara nga Divizioni i Komunikacionit rrugor, në rastet kur ka kundërvajtje që shkaktojnë rrezik në komunikacionin rrugor, të kryera nga shtetasit e huaj, dërgohen edhe tek autoritetet e shteteve përkatëse prej nga vijnë këta kundërvajtës, përfshirë këtu edhe shtetin e Zvicrës.