Të tjera

Kroacia dhe Greqia në fund të BE-së

Përveç Greqisë, në tremujorin e katërt të 2017, Kroacia regjistroi rritjen më të dobët të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) në vendet e BE-së, sipas Raportit të Statistikave Evropiane, shkruan albinfo.ch.

PBB-ja kroate në tremujorin e fundit të vitit sipas të dhënave të rregulluara sezonalisht u rrit me 0.1 përqind krahasuar me tre muajt e mëparshëm kur u rrit me 0.7 përqind, tregojnë të dhënat e Eurostat.

Sipas të dhënave të disponueshme të Eurostatit, norma e njëjtë e rritjes, më e ulëta midis vendeve të Bashkimit Evropian, u regjistrua nga Greqia. Diçka më e fortë në baza tremujore, ekonomia italiane dhe letoneze u rritën me 0.3 për qind.

Rritja më e fortë në tre muajt e fundit të vitit u regjistrua nga Estonia, nga 2.2 për qind. Pasuar nga Sllovenia me 2.0 përqind dhe Lituania me 1.4 përqind, sipas të dhënave të Eurostat.

Çdo vit, sipas të dhënave të disponueshme nga Eurostat, rritja më e fortë në tremujorin e katërt të vitit ishte regjistruar nga Rumania, nga 7.0 për qind. Pasuar nga Sllovenia me 6.2 përqind, Estonia me 5.3 përqind, Republika Çeke me 5.2 dhe Hungaria me 4.9 përqind.

Danimarka dhe Britania e Madhe regjistruan një rritje më të keqe nga viti në vit, respektivisht 1.2 për qind dhe 1.4 për qind.