E-Diaspora

Sondazh shkencor mbi identitetet dhe politikën

Personat me sfond migracioni shqiptar janë të ftuar përzemërisht që të marrin pjesë në një studim (sondazh) shkencor lidhur me identitetet dhe integrimin politik. Sondazhi është pjesë e një projekti hulumtues të financuar nga Federata dhe të realizuar nga Universiteti i Cyrihut, i cili merret me të gjitha grupet e migrantëve.

Ne na intereson me këtë rast të dimë se si ndërlidhet integrimi në procesin politik me identitetet, kulturën si dhe me besimin fetar dhe me vlerat shoqërore.

Sondazhi aktual zgjat rreth 9 minuta dhe u drejtohet të gjithë personave me prejardhje shqiptare, pavarësisht nëse janë të interesuar për politikë ose jo.

Si falënderim, të gjithë pjesëmarrësit dhe pjesëmarrëset fitojnë mundësinë që të dhurojnë 2 franga në një organizatë humanitare. Sondazhi është, natyrisht, anonim dhe i përmbush kriteret etike të Universitetit të Cyrihut. Pjesëmarrja jote na ndihmon që ta kuptojmë më mirë shoqërinë komplekse dhe të ndryshueshme zvicerane.

Ky është linku që ju lidh me sondazhin: LINK