Lajme

Në Shqipëri bie numri i vizitorëve për 40 për qind

Numri i vizitorëve pranë hoteleve dhe strukturave akomoduese është ulur me 43,3% në tremujorin e tretë të këtij viti, në krahasim me tremujorin e tretë 2019-s.

INSTAT publikoi rezultatet e anketës së turizmit “Strukturat akomoduese”. Anketa realizohet pranë hoteleve dhe strukturave akomoduese të ngjashme me to dhe ka si qëllim të masë ecurinë e treguesve statistikorë mbi ofertën akomoduese të turizmit shqiptar, që janë të rëndësishëm për të hartuar politika mbi zhvillimin e kapaciteteve të sektorit të turizmit.

Sipas anketës, numri i netqëndrimeve për tremujorin e tretë 2020 ndjek të njëjtin trend me numrin e vizitorëve, duke shënuar ulje me 44,9%, në krahasim me tremujorin e tretë 2019, raporton atsh, transmeton Albinfo.ch.

Sipas INSTAT, numri i vizitorëve rezidentë, të cilët kanë pushuar në Rajonin e Jugut, shënoi rritje me 0,4% dhe konkretisht në zonat bregdetare është shënuar rritje me 25,7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

“Vërehet se vizitorët rezidentë shqiptarë kanë preferuar të pushojnë gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator në Rajonin e Jugut duke shpenzuar 5,3% net qëndrime më shumë, në zonat bregdetare duke shpenzuar 10,7% net qëndrime më shumë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Sipas llojit të strukturave akomoduese, numri i netqëndrimeve nga vizitorët rezidentë në akomodime për pushime dhe të tjera akomodime afatshkurtra, është rritur me 31,7%, krahasuar me tremujorin e tretë 2019 dhe 88,7% e netqëndrimeve nga rezidentët është shpenzuar në hotele dhe struktura të ngjashme”, thuhet në raportin e INSTAT.

Normat neto të shfrytëzimit, të dhomave dhe të shtretërve, janë dy tregues të cilët masin përqindjen e shfrytëzimit të kapaciteteve akomoduese, dhoma e shtretër të disponueshëm për vizitorë.

“Gjatë këtij tremujori, norma e shfrytëzimit të dhomave të “Hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme” është 19,2%, kundrejt 38,2% që ishte në tremujorin e tretë 2019. Norma e shfrytëzimit të shtretërve të “Hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme” është 18,4%, kundrejt 43,4% që ishte në tremujorin e tretë 2019”, thuhet në publikimin e INSTAT.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI