Shqipëria

Nga cilat vende dërgohet më shumë para në Shqipëri

Gjithsesi shqiptarët që jetojnë në Greqi dërgojnë më së shumti remintanca, duke u pasuar nga ata të Italisë, Shtetet e Bashkuara

Historia shqiptare e emigracionit është e lidhur ngushtë edhe me një nga efektet apo qëllimet kryesore, dërgimin e parave për familjarët në atdhe. Këto të ardhura quhen remitanca dhe gjatë 20 viteve të fundit kanë parë dhe vijojnë të shohin transformime në vendet e origjinës, prej nga ku dërgohen.

Nga viti 2010, remitancat globale janë rritur me 56%, duke kapur vlerën e 447 miliardë dollarëve, raporton ‘Scan’.

Ndërkohë, në Shqipëri situata paraqitet ndryshe. Për shkak të lidhjes së ngushtë me gjendjen ekonomike në shtetet ku jetojnë emigrantët, kriza e vitit 2008 i ka dhënë një goditje edhe aftësisë së shqiptarëve për të kursyer, e rrjedhimisht për të dërguar para në shtëpi, përcjell albinfo.ch.

Nëse në vitin 2008, remitancat kapnin vlerën rekord prej gati 1,5 miliardë dollarësh, në vitin 2016 ato janë rreth 1 miliard dollarë.

Sipas të dhënave të fundit të Bankës së Shqipërisë, flitet për një rritje të lehtë, e cila ka nisur pas vitit 2015.

Por pavarësisht këtij zhvillimi pozitiv për shumë familje, Shqipëria klasifikohet ndër 10 vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore me varësinë më të lartë ndaj remitancave, varësi e cila matet me vendin që zënë në Produktin e Brendshëm Bruto.

Sa i takon mënyrës së dërgesës së remitancave, në Shqipëri vihet re një nivel i lartë i dërgesave ‘cash’, çka e vështirëson në njëfarë mënyre matjen e peshës reale të tyre. Kjo i atribuohet kostove të dërgimit të remitancave, të cilat janë më të larta në raport me rajonin.

Gjithsesi shqiptarët që jetojnë në Greqi dërgojnë më së shumti remintanca, duke u pasuar nga ata të Italisë, Shtetet e Bashkuara, etj.