Shkurt.ch

Papunësia në Zvicër ulet në 3.2%

Është regjistruar një ulje e vogël në krahasim me muajin janar të po këtij viti, kur papunësia në nivel të Zvicrës ishte në shkallën 3.3%

Shkalla e papunësisë në Zvicër, prej vitesh është stabilizuar rreth 3 përqindëshit. Në këtë shkallë, në mes 3.2 dhe 3.3 ka qenë edhe në vitin e kaluar ndërsa në fund të shkurtit të vitit 2018 ajo ka qenë 3.2%.

Me këtë, është regjistruar një ulje e vogël në krahasim me muajin janar të po këtij viti, kur papunësia në nivel të Zvicrës ishte në shkallën 3.3%.

Pasqyruar me shifra, gjendja është kjo: në fund të muajit shkurt në Zvicër, punë po kërkonin 144.000 veta, sa ishin të regjistruar në qendrat regjionale për ndërmjetësim të punës (RAV).

Në krahasim me fundin e shkurtit të një viti më parë (2017), kur shkalla e papunësisë ishte 3.6%, rënia në 3.2% në shkurtin 2018 është pak më e madhe.