Shkurt.ch

Pranga elektronike për “stalkerët” dhe kërcënuesit

Qeveria ka kërkuar mbrojtje më të mirë të viktimave, duke propozuar masën ndëshkuese të bartjes së prangave elektronike të këmbës për personat që bëjnë “stalking” ndaj dikujt

Me “stalking” kuptojmë dukurinë kur njerëzit përcillen në vazhdimësi nga dikush përmes telefonit ose edhe fizikisht dhe ngacmohen e kërcënohen. Për të luftuar këtë dukuri, Këshilli Federal i Zvicrës ka kërkuar masa më të ashpra kundër atyre që e ushtrojnë atë, thuhet në një komunikatë të Minisztrisë së Drejtësisë dhe Policisë të Zvicrës.

Ai ka kërkuar mbrojtje më të mirë të viktimave, duke propozuar masën ndëshkuese të bartjes së prangave elektronike të këmbës për personat që bëjnë “stalking” ndaj dikujt, shkruan albinfo.ch.

Siç dihet, përmes këtyre prangave, mund të lokalizohet vendi ku ndodhet personi që kërcënon.

Për të realizuar këtë, qeveria ka dërguar në parlament propozimet për ndryshime përkatëse në të Drejtën Penale dhe atë Civile.

Në bazë të të drejtës në fuqi, gjykatat kanë mundësi që kundër kërcënimeve dhe stalkingut të shqiptojnë masa të ndalimit të rajonit ose të kontaktit por jo më tepër.

Me gjithë synimin për ashpërsim të qasjes, Këshilli Federal konsideron se të dhënat nga prangat elektronike të këmbës nuk duhet të vëzhgohen në kohë reale. Ato do të shfrytëzohen vetëm në rast se “stalkeri” nuk do t`i përmbahet ndalesës për kontakt që i është shqiptuar.

Të dhënat do të fshihen më së voni një vit pas regjistrimit të tyre.