Tematike

Projekt Pilot për punësimin e imamëve në qendrat federale të azilit

Para fillimit të punës ata është dashur të plotësonin një katalog rregullash dhe kriteresh. Ato janë përpiluar nga Kisha Katolike, ajo Reformatore, Bashkësia Hebreje e vendit (SIG) dhe nga federata. Ky katalog është i ngjashëm me atë që vlen për priftërinjtë ose imamët që u shërbejnë të burgosurve

Në qendrat federale të azilit në të ardhmen mund të kenë qasje edhe imamët myslimanë për t`u përkujdesur për refugjatët e besimit islam. Kështu, në qendrën testuese në Cyrih, në kuadrin e një projekti pilot ka filluar qysh të premten e javës së kaluar angazhimi i tre imamëve, dy burra dhe një grua. Që të tre këta ndajnë bashkë një pensum (normë pune) prej 70 për qind. Projekti zgjat një vit.

Sigurisht, para fillimit të punës ata është dashur të plotësonin një katalog rregullash dhe kriteresh. Ato janë përpiluar nga Kisha Katolike, ajo Reformatore, Bashkësia Hebreje e vendit (SIG) dhe nga federata. Ky katalog është i ngjashëm me atë që vlen për priftërinjtë ose imamët që u shërbejnë të burgosurve.

Për zbatimin e këtij projekti SEM ka ngarkuar Bashkësinë e Organizatave Islamike në Cyrih (VIOZ)

Siç njofton SEM (Sekretariati Shtetëror  për Migracion, projekti pilot ka për synim që të vërtetojë nëse do të ketë mundësi që në të gjitha qendrat federale të azilit të angazhohen imamë dhe të mësojë se çfarë përfitimi do të ketë na një angazhim i tillë.

Prej vitesh, në veçanti kishat e vendit por edhe SEM janë ballafaquar me çështjen se a duhet dhe nëse duhet, atëherë në ç` mënyrë, mund të ofrohet një shërbim fetar për besimtarët myslimanë në qendrat federale të azilit..

Një projekt i parë pilot, i realizuar gjatë vitit 2013 në Qendrën Procedurale të Azilit në Chiasso kishte testuar nëse prania dhe këshillimi përmes një imami do të ndikonte pozitivisht në bashkëjetesën brenda qendrës.

Projekti në fjalë i cili ishte realizuar nga ZHAW (Shkolla e Lartë e Cyrihut për Shkenca Aplikative) kishte evidentuar shumë çështje të cilat pastaj SEM në bashkëveprim me kishat e vendit i ka sqaruar. Rezultatet janë përfshirë pastaj edhe në projektin e ri pilot.