Shkurt.ch

Rumania dhe Bullgaria barazohen me vendet tjera të BE-së në tregun zviceran të punës

Me fillim nga 1 qershori 2019 shtetasit  e Rumanisë dhe Bullgarisë fitojnë lirinë e plotë të lëvizjes, ose barazohen në tregun zviceran të punës, fitojnë të drejtat e njëjta me shtetasit e vendeve tjera të Bashkimit Evropian

Klauzola “ventil” e vendosur për fuqinë punëtore nga Bullgari dhe Rumania, del nga fuqia, ashtu siç ishte paraparë, më 31 maj 2019. Këshilli Federal në mbledhjen e tij të mbajtur më 15 maj ka marrë një vendim që ndryshon rregulloren mbi lëvizjen e lirë, me çfarë edhe hiqen “kontingjentet” për dy shtete e përmendura, thuhet në një komunikatë të autoriteteve federale të Zvicrës.

Me këtë ndryshim, nga 1 qershori 2019 shtetasit e këtyre dy vendeve fitojnë lirinë e plotë të lëvizjes, ose barazohen në tregun zviceran të punës me shtetasit e vendeve tjera të Bashkimit Evropian, transmeton albinfo.ch

Protokoli për zgjerimin e lirisë së lëvizjes (VEP) edhe me Bullgarinë dhe Rumaninë është në fuqi që nga 1 qershori i vitit 2009. Ai parashihte një afat kalimtar prej më së shumti dhjetë vitesh. Në këtë kontekst, Këshilli Federal e ka shterruar hapësirën e veprimit, duke e vendosur në vitin 20197 dhe përsëritur në vitin 2018 praktikën e kontingjenteve për leje qëndrimi dhe pune për punëtorët nga Bullgaria dhe Rumania, përcjell albinfo.ch. Në këtë mënyrë, “klauzola ventil” përfundon veprimin dhe kjo kërkonte një rishikim të VEP.

Kështu, me fillim nga 1 qershori 2019 shtetasit  e Rumanisë dhe Bullgarisë fitojnë lirinë e plotë të lëvizjes, ose barazohen në tregun zviceran të punës, fitojnë të drejtat e njëjta me shtetasit e vendeve tjera të Bashkimit Evropian.

Konkretisht kjo domethënë se ata, për të fituar lejen e qëndrimit në Zvicër, duhet të gjejnë një vend pune këtu, ose, si të papunësuar, duhet të kenë në zotërim mjete të mjaftueshme financiare.

Me vendimin e fundit, shteti i vetëm i BE-së, shtetasit e të cilit kanë ende qasje të kufizuar (me kontingjente) në tregun zviceran të punës, mbetet Kroacia, për faktin se ky shtet është pranuar në BE më vonë se shtetet tjera.