Shoqata e Studentëve Shqiptar të Gjenevës

  • Kantoni: Gjenevë
  • Aktiviteti: Kulturor
  • E-mail: [email protected]
  • Web: www.aeage.ch/
  • Adresa: Rue Camille-Martin 5 1203 Genève
  • P.kontaktues: MUJI Ilir

> Shoqata tjera