Mantelbardhët shqiptarë në Zvicër

Iniciativë për themelimin e shoqatës së mjekëvë shqiptarë në Zvicër

Në Zvicër po krijohet një shoqatë e mjekëve shqipëtar që jetojnë dhe vepojnë në shtetin zviceran.

Vikendi që po lëmë pas, ka shënuar dhe një aktivitet shumë domethënës në lëminë e mjekësisë,  gjegjësisht bëhet fjalë për një takim të mjekëve shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, e që për synim kishin bashkimin e gjithë mjekëve shqiptarë në një ombrellë – shoqatë, e cila do të shërbente si një platformë për bashkëpunim, shkëmbim të ideve,  mundësi solidarizimi me studentët shqiptarë që vijnë në Zvicër, për specializime dhe aktivitete të tjera që do paraqiten në këtë rrafsh.

Unionsaal në Hotel Bern, ishte vendi ku ishin tubuar mbi 60 mjekëshqiptarë të profileve të ndryshme, të cilët kishin ardhur për të përkrahur këtë iniciativë.

Në një atmosferë miqësore dhe pak me vonesë,  filloi takimi i paralajmëruar.

Emine Gashaj

Emine Gashaj, një herit edhe organizatorja e këtij takimi dhe mjeke specialiste në pediatri, e punësuar në Ostschëeize  Kinderspital,    pasi përshëndeti të pranishmit duke iu uruar mirësearrdhje, sqaroi rrjedhën e mbledhjes në disa pika të shkurtëra, duke iu dhënë të pranishmëve një pasqyrë se për çfarë bëhet fjalë.

Alban Neziri, mjek në fushën e gjinekologjisë, i punësuar në Insel spital në Bern, dukefolur rreth detajeve që kishin të bëjnë mekët në takim tha „Më vjen mirë që sot jemi mbledhur së bashku për të themeluar një shoqatë të mjekëve shqiptarë në Zvicër.“

Ai më pas, në detaje sqaroi dhe rrjedhën e mbledhjes me ç’rast potencoi se  „parashihet që të propozohen dhe votohen dy këshilla,të cilat do i paraprinë themelimit të shoqatës së mjekëve shqiptarë. Duhet zgjedhur këshilli konsultativ dhe këshilli ekzekutiv. Këshilli konsultativ do të mbajë barrën e këshillave dhe konsulltimeve, ndërsa ai ekzekutiv do tëduhet të merret me organizimin e pjesës tjetër të punës,që do na dërgon deri te themelimi i shoqatës së mjekëve me zgjedhjen e trupit udhëheqës të saj.“, – nënvizoi Neziri.

Pas këtyre sqarimeve ai dha fjalën Driton Kajtazit, përfaqësues i Institutit për studime shqiptare në Zvicër (ISEAL), i cili ishte ftuar nga organizatorët në rolin e mysafirit për të ju dhënë një pasqyrë të pranishmëve, se si mund të funksionojë një shoqatë apo institut, duke u thirrur në përvojën e tij shumë vjeçare.

Në një paraqitje të shkurtër, ai foli për përvojën e tij qëkishte pasur me ISEAL, peripecitë gjatë kohës së themelimit, aktivitet dhe sukseset që kishte arritur tëkorrnin, për më shumë se dy dekada, që nga themelimi i institutit në vitet e hershme 1994/95, e qëatë botë kishte startuar si një shoqatë studentore.

Pas pjesës së parë, ky kuvend iniciues vazhdoi me propozime të anëtarëve që do të udhëheqnin me dy këshillat e propozuar dhe tek pas një debati të gjatëpropozimesh dhe konsulltimesh, mjekët shqiptarë arritën të zgjidhnin trupin e dy këshillave paraprak, atij konsultativ me 5 anëtarë dhe atij ekzekutiv me 5 anëtarë.

Ashtu siç u potencua më lartë, anëtarët e sapozgjedhur kanë marrë përsipër themelimin e shoqatës së mjekëve shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër.

Irfan Agushi