Kosova

Shqipëri: Hiqet testi i gjuhës për shtetësi për shqiptarët e Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut

Shqipëria ka hequr provimin e Gjuhës Shqipe për të marrë shtetësinë shqiptare për shqiptarët e Kosovës, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi.

Sipas raportimeve nga mediat në Shqipëri, ndryshimet ligjore të botuara në fletoren zyrtare hyjnë në fuqi në fund të muajit qershor, transmeton albinfo.ch.

“Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm për shtetasit e huaj, në shtetet e të cilave gjuha shqipe është gjuhë zyrtare”, thuhet në vendim.

Në anën tjetër, pritet të ketë lehtësime edhe për talentet e reja që duan të marrin shtetësinë shqiptare. Pasaporta do të jepet me procedurë të veçantë për të huajt nën 18 vjeç që nuk jetojnë në Shqipëri, por vendi ka interes për ta në fushën e arsimit, shkencës, artit, kulturës, ekonomisë e sportit. Shtetësia mund të fitohet vetëm me pëlqimin e të dy prindërve ose kujdestarit ligjor, si dhe të fëmijës kur është i moshës 14-18 vjeç.

Në vitin 2023, 347 të huaj kanë fituar shtetësinë shqiptare, ndërsa vetëm për muajt e parë janë 159 persona. Kërkesat më të larta për t’u pajisur me pasaportë shqiptare rezulton se vijnë nga shqiptarët e Kosovës si dhe shtetasit turq.