Shqipëria

Shqipëria shihet si vend me mundësi në fushën e tregtisë digjitale

Banka Botërore vlerëson se, tregtia digjitale është një mundësi e fuqishme zhvillimi ekonomik për Shqipërinë.

Kanalet e shitjeve online mund të ndihmojnë bizneset shqiptare të arrijnë më shumë klientë, brenda dhe jashtë vendit.

Mundësitë e punës digjitale në distancë mund të lejojnë më shumë shqiptarë të bashkohen në tregun global të punës, duke qëndruar në komunitetet e tyre në vend që të emigrojnë. Klientët shqiptarë mund të përfitojnë duke përdorur blerjet online për akses të përshtatshëm në një larmi më të madhe produktesh dhe shërbimesh sesa disponohen në dyqanet fizike lokale.

Bazuar në statistika, Banka Botërore vëren se tendencat e fundit tregojnë se tregtia digjitale tashmë po rritet me shpejtësi në Shqipëri: 18.1% e firmave shqiptare raportuan se kanë filluar ose rritur aktivitetin e biznesit online gjatë pandemisë.

Por Shqipëria ende mbetet prapa në dimensionet kryesore. Për shembull, vetëm 38.4 % e konsumatorëve shqiptarë vlerësohet të përdorin tregtinë elektronike që nga viti 2022, shumë më poshtë se homologët rajonalë, si Kroacia (61.8 %).

Për të përshpejtuar rritjen e tregjeve online të mallrave dhe shërbimeve në Shqipëri, Banka Botërore dhe Shqipëria nisën nismën e Tregtisë Digjitale në vitin 2019. Kjo nismë po hedh një themel për rritjen e ardhshme të tregtisë elektronike.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI