Kultura

Shuk Orani vjen me ekspozitën e radhës në Hamburg

Ekspozita e tij përfshin punime nga dy cikle të krijimtarisë së artistit, dhe në bazë të tyre ka marrë dhe titullin: "Homosapia in Transcendence"

Më 2 nëntor, piktori tashmë i dëshmuar, Shuk Orani, hap ekspozitën e tij personale të radhës. Kësa here në Hamburg, në qytetin gjerman ku ai jeton prej vitesh.

Ekspozita e tij përfshin punime nga dy cikle të krijimtarisë së artistit, dhe në bazë të tyre ka marrë dhe titullin: “Homosapia in Transcendence”.

“Imazhet nga ciklet” HomoSapia “dhe” Transcendence “tregojnë fazat e hulumtimit artistik në dy fusha në përzierje: nga njëra anë, ekzistenca e njeriut, e vizualizuar në imazh si një formë, e lakuar, e stivosur, e mbivendosur, nga ana tjetër ngjyra e pastër, e cila, në varësi të detyrës, zhvillon një pavarësi dë §rmuese dhe arrin pikën e mishërimit.

Ajo zhvillon voluminozitet të padëshiruar,

Hapësira, fuqia simbolike dhe prek aftësinë e njerëzve për të aktivizuar emocionin, kuptimin dhe përvojën e ndërgjegjshme. Interesi artistik dhe shoqëror i Shuk Oranit është në procesin e vazhdueshëm të njohjes dhe zhvillimit/shndërrimit të njerëzve, aftësinë e tyre për të perceptuar dhe tolerancën ndaj paqartësisë. Përbërjet me ngjyra si materializim i pashtershëm i diversitetit pjellor konsiderohen në veprën e tij si çelësi i inteligjencës mendore “.

(Julia Eckhardt M.A. History of Art)

Titulli: Homosapia in Transcendence
Hapja e ekspozitës: 02.11.2019, 19:00 ora
Hapja bëhet nga historiania e artit: Julia Eckhardt
Adresa: atelier Shuk Orani, Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg
Do të prezantohen piktura nga dy cikle: 1. Homosapia, 2. Transcendence
Pikturat kanë madhësinë deri në 500 x 200 cm (300 x 200 cm, 200 x 200 cm
150 x 200 cm, dhe 100 x 150 cm).