Kosova

Si duhet të votoni nga diaspora dhe deri kur?

Albinfo.ch ka kontaktuar me zyrtarët për informim të KQZ-së për mënyrën se si duhet të votojë diaspora dhe deri kur do të pranohen zarfet

Zgjedhjet Lokale në Kosovë do të mbahen më 22 tetor, por votuesit nga diaspora mund të votojnë deri më 20 tetor, shkruan albinfo.ch.

Albinfo.ch ka kontaktuar me zyrtarët për informim të KQZ-së për mënyrën se si duhet të votojë diaspora dhe deri kur do të pranohen zarfet. “Afati i fundit i pranimit të zarfeve është deri më 20 tetor. Më pas nuk do të pranohen zarfet”, ka thënë një zëdhënës për albinfo.ch.

Periudha e aplikimit për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës është mbyllur më 23 gusht.

Rreth 12 mijë kërkesa janë pranuar nga jashtë Kosova, derisa më shumë se dhjetë mijë aplikime janë pranuar si të rregullta.

Si të votohet përmes postës

Për Zgjedhjet Lokale janë dy fletëvotime, një për kryetar të Komunës i cili do të ketë ngjyrë të verdhë dhe një për Kuvend Komunal, i cili do të ketë ngjyrë të kaltër.

Në fletëvotimin për kryetar komune, ku janë të renditur emrat e kandidatëve, ju duhet të shënjoni vetëm një kandidat.

Në fletëvotimin për Kuvend Komunal, në anën e majtë të tij, ju duhet të shënjoni vetëm një subjekt politik, kurse në anën e djathtë të fletëvotimit duhet të shënjoni vetëm një kandidat.

Në ueb faqen e KQZ-së www.kqz-ks.org mund t’i gjeni fletëvotimet për Kryetar Komune dhe Kuvende Komunale, si dhe broshurën me emrat e kandidatëve për secilin Subjekt Politik.

Kthimi i pakos së fletëvotimeve:

Fletëvotimet e plotësuara vendosni në zarfin e fshehtësisë të pranuar përmes postës ose në një zarf tjetër të pa shënuar dhe mbylleni.  Kjo do të ruaj fshehtësinë e votës tuaj.

Zarfi i fshehtësisë i mbyllur dhe kopja e një dokumenti identifikues të vlefshëm vendosen në zarfin e kthimit me adresë të shtypur të KQZ-së ose në një zarf tjetër ku të shënohet adresa e KQZ-së.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Republika e Kosovës, Votimi Përmes Postës, Posta nr. 6, KUTIA 351, 10 000 Prishtinë, Kosovë.