Lajme

Si mund ta sjell familjen time të jetojë me mua në Zvicër?

Ribashkimi familjar mund të jetë i ndërlikuar në Zvicër, në varësi të vendit nga jeni ju dhe familja juaj. Ja çfarë duhet të dini

Nëse jetoni në Zvicër, mund të dëshironi të sillni familjen tuaj nga jashtë për të jetuar me ju. Megjithatë, kjo nuk do të jetë e mundur në çdo rast, pasi rregullat për bashkimin familjar ndryshojnë gjerësisht në varësi të vendit nga jeni ju dhe familja juaj dhe sa të lidhur jeni.

Ribashkimi familjar mund të mos jetë një e drejtë e dhënë për ata që jetojnë në Zvicër me leje. Në vend të kësaj, mund të jetë një mundësi e lënë në diskrecionin e autoriteteve. Ndryshe nga ata me leje B (leje qëndrimi), njerëzit në Zvicër me leje C (leje vendosjeje), për shembull, nuk kanë domosdoshmërisht të drejtën të sjellin familjen e tyre, përcjell albinfo.ch.

Për më tepër, nuk mund të sillni asnjë anëtar të familjes në Zvicër. Kë ju lejohet të sillni dhe në çfarë rrethanash, do të varet nga kombësia juaj.

Për shtetasit zviceranë

Nëse personi që jeton në Zvicër është shtetas zviceran, atij i lejohet të sjellë bashkëshortin ose partnerin e regjistruar, çdo fëmijë dhe nipër nën moshën 18 (ose 21 vjeç ose të varur nëse fëmija vjen nga një vend i BE-së/EFTA), vartësit tuaj prindërit dhe gjyshërit nëse vijnë nga një vend i BE/EFTA.

Për qytetarët e një vendi të BE/EFTA-s

Qytetarët e Bashkimit Evropian ose të një vendi të EFTA-s mund të sjellin një bashkëshort ose partner të regjistruar, çdo fëmijë ose nipër nën moshën 21 vjeç dhe çdo prind ose gjysh.

Për qytetarët nga një vend i tretë

Qytetarët nga një vend i tretë si SHBA, Kanada, Brazil, MB, Afrika e Jugut ose Australia, për shembull, lejohen të sjellin vetëm një bashkëshort ose partner të regjistruar dhe fëmijë nën moshën 18 vjeç, përcjell tutje albinfo.ch.

Si t’i sjellim ato?

Është e rëndësishme të përmendet se ka kufizime kohore për të aplikuar për bashkim familjar. Në përgjithësi, njerëzit kanë pesë vjet për të aplikuar për bashkim familjar, por vetëm një vit nëse aplikimi është për fëmijët mbi 12 vjeç. Qeveria zvicerane thotë se është “në mënyrë që ata të mund të integrohen më shpejt në shoqërinë zvicerane”.

Ka disa kushte të tjera që duhen plotësuar. Për shembull, ju duhet të provoni marrëdhënien me personin që dëshironi të sillni dhe duhet të keni një akomodim mjaft të madh për të strehuar të gjithë familjen.

Përveç kësaj, ata që janë të vetëpunësuar ose të papunë duhet të tregojnë prova të burimeve të mjaftueshme financiare.

Anëtarët e familjes kanë nevojë për një kartë identiteti ose pasaportë të vlefshme, një vizë (nëse është e nevojshme) dhe një certifikatë që vërteton marrëdhënien dhe që vërteton se janë persona në ngarkim (nëse kërkohet). Përveç kësaj, bashkëshorti duhet të tregojë dëshmi të gjuhës A1 ose një certifikatë regjistrimi në një kurs gjuhësor të zonës ku aplikon për leje.

Aplikimi duhet të bëhet pranë autoritetit të imigracionit në kantonin tuaj, i cili mund të kërkojë dokumente shtesë ose informacione të mëtejshme.

Nëse aplikimi pranohet, anëtarët e familjes do të marrin një leje qëndrimi – lloji i saktë varet nga personi në statusin e Zvicrës. Familja do të lejohet të punojë në Zvicër nëse nuk janë prindër ose gjyshër.

Fëmijëve u kërkohet të ndjekin shkollimin e detyrueshëm falas të paktën deri në moshën 16 vjeç dhe të gjithë anëtarët e familjes duhet të kenë një sigurim shëndetësor zviceran.

Çdo kanton mund të ketë rregullat e veta të veçanta dhe dallimet e vogla në status dhe dokumente mund të çojnë në rezultate të ndryshme në varësi të rastit. Prandaj, mos harroni të kontrolloni me autoritetin tuaj kantonal të imigracionit se çfarë vlen për rastin tuaj të veçantë.