Zhvillim

SWISSCONTACT ju fton në një “Mentoring workshop”

“Mentoringu” është tema qendrore e programit sepse “startups” (ndërmarrjet e reja) performojnë më mirë dhe kanë më shumë shanse për mbijetesë nëse mbështeten nga një mentor profesional

Dëshironi të mbështetni brezin e ri të ndërmarrësve të rinj në Ballkan? Bashkohuni me ne!

“Programi për ndërmarrësi* synon forcimin e ndërmarrësisë në ekosistemet e gjashtë vendeve (Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Maqedoni, Serbi, Peru dhe Vietnam. Programi bashkëpunon me organizata relevante që mbështesin ndërmarrësit e rinj (inkubatorë dhe përmirësuese) dhe siguron përkrahje strategjike për t`i mbështetur modelet e tyre të biznesit dhe programet e përmirësimit.

“Mentoringu” është tema qendrore  e programit sepse “startups” (ndërmarrjet e reja) performojnë më mirë dhe kanë më shumë shanse për mbijetesë nëse mbështeten nga një mentor profesional. Për këtë arsye organizatat mbështetëse të “start up” inkurajohen që të ngrenë ekipe të mentorëve profesionalë vendorë dhe nga diaspora, të cilët kanë përvojë pune në kompani private dhe/ose kanë ngritur biznese të tyre personale.

Nga 20 deri më 24 shkurt 2017 do të mbahet në Biel/Bienne (Zvicër) një seminar ku do të bëhen bashkë menaxherët e organizatave për mbështetje të firmave “Start up” nga të gjitha vendet e përmendura.

Kjo javë pune do të jetë një mundësi unike për takimin e personaliteteve të angazhuara të cilët duan të mbështesin ndërmarrësinë në vendet e tyre.

Ne ju ftojmë të na bashkoheni në punëtorinë që mbahet të martën më 21 shkurt në InnoCampus në Biel me fillim në orën 14.30 , përfshirë edhe një darkë. Këtu ju do të përfitoni nga rasti të shihni nga dora e parë se si punojmë ne me mentorim dhe të takoni partnerët tanë.

Në rast se nuk keni kohë gjatë pasdites, ju mund të vini vetëm për darkë! Ne shpresojmë të ju shohim në Biel/Bienne.

Për më tepër informata;:  www.swisscontact.org

Për regjistrim dhe informata plotësuese , ju lutemi kontaktoni zonjën Teresa Widmer:  https://docs.google.com/a/albinfo.ch/forms/d/1ed8iATx93-_F8uR6I2TlbYWERe_m3SnDqWJiFUjvaCA/viewform?edit_requested=true

* Financuar nga Sekretariati Shtetëror për Ekonomi dhe implementuar nga Swisscontact dhe J.E. Austin Associates.

——–

Do you want to support the next generation of startup entrepreneurs in the Balkans? Join in!

The Entrepreneurship Program* aims at strengthening the entrepreneurship ecosystem in six countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia, Peru and Vietnam). The program works with relevant startup support organisations (incubators and accelerations) and provides strategic support to improve their business models and acceleration programs. Mentoring is a core topic of the program, because startups perform better and are more likely to survive with support from a professional mentor. Therefore, the startup support organisations are encouraged to build up pools of professional local and diaspora mentors, who have experience working in a private company and/or built up their own business.

From February 20-24 2017 a global peer exchange meetup will be hosted in Biel, Switzerland bringing together managers of startup support organizations from all targeted countries.

The week is a unique opportunity to meet engaged personalities who want to support entrepreneurship in their home countries.

We invite you to join in during the mentoring workshop held on Tuesday, February 21, 2017 at InnoCampus in Biel, starting from 14:30 including a joint dinner. You will get the opportunity to see first hand how we work on mentoring and meet our partners.

If you do not have the time during the afternoon, come over only for dinner! We are looking forward to seeing you in Biel!

More information on the program see www.swisscontact.org

For registration and more information please contact Teresa Widmer –https://docs.google.com/a/albinfo.ch/forms/d/1ed8iATx93-_F8uR6I2TlbYWERe_m3SnDqWJiFUjvaCA/viewform?edit_requested=true

*financed by the State Secretariat for Economic Affairs / implemented by Swisscontact and J.E. Austin Associates

 

global-peer-exchange-meetup-information-and-agenda23112016

Shkarko Dokumentin

entrepreneurship-program-at-a-glance

Shkarko Dokumentin