Shëndeti

“Coronavirusi dhe shkolla”

Filmi i shkurtër (një minutë ) u tregon nxënësve në disa fotografi të paharrueshme se çfarë ndikimi ka virusi i ri i koronës në jetën e tyre të përditshme shkollore. Ai u shpjegon fëmijëve se ata mund të mbrohen dhe u kujton rregullat për larjen e duarve dhe si të përshëndeten me njëri tjetrin.

Filmi është zhvilluar dhe prodhuar nga Zyra Federale e Shëndetit Publik BAG.

Në Youtubegjeni filmin e shkurtër:

Në këtë lidhje  Link do të gjeni posterin me rregullat e higjenës dhe si të silleni që vlejnë për nxënësit e shkollës. Mund ta printoni dhe ta varni ashtu si ju pëlqen..

Ju mund të gjeni fushatën “Si mbrohemi” me materiale, piktograme dhe filma informacioni në:  www.bag-coronavirus.ch.

Ju mund të porosisni materiale të shtypura informacioni, siç janë ngjitësit ose posterat (jo specifikë për shkollat) në dyqanin e publikimeve:  Shop Bundespublikationen

Pyetjet e bëra më shpesh rreth fëmijëve dhe shkollës, si pjesë e pandemisë koronare, mund të gjenden në faqen e internetit të Zyrës Federale të Shëndetit Publik (BAG): Häufig gestellte Fragen zu Kindern und Schule

Ajrosja në shkollë: Ajër të pastër për mendje të zgjuar

Cilësia e ajrit në dhomën e shkollës ka një ndikim të madh në performancën dhe shëndetin e nxënësve të shkollës dhe mësuesve. Prandaj është shumë e rëndësishme, veçanërisht gjatë pandemisë koronare, që dritaret në dhomat e shkollave hapen shpesh. Ventiloni të paktën pas çdo mësimi në shkollë.

«Frische Luft für wache Köpfe»: “Ajri i freskët për mendje të zgjuar”: Uebfaqja BAG ofron informacion dhe këshilla për ventilimin në shkolla.