Shkurt.ch

36% të zviceranëve, “të shqetësuar” nga prania e të huajve

Urrejtja ndaj myslimanëve në mesin e zviceranëve është e pranishme në shkallën 14% ndërsa ndaj zezakëve, 10% dhe ndaj hebrenjve, 8%

Zyra Federale e Statistikës ka zhvilluar për herë të parë këtë vit ka zhvilluar një anketë të madhe lidhur me bashkëjetesën në Zvicër, gjegjësisht lishur me qëndrimin e zviceranëve ndaj të huajve që jetojnë këtu.

Rezultati më pikant i kësaj ankete është ky: 36 për qind të zviceranëve ose më shumë se një e treta e tyre kanë thënë se ndjehen “të shqetësuar” penguar nga prania e njerëzve që perceptohen si “të ndryshëm”. Dhe si shembull të këtij “ndryshimi”, kanë përmendur nacionalitetin, religjionin dhe ngjyrën e lëkurës, transmeton albinfo.ch.

16 për qind të zviceranëve, siç rezulton nga ky sondazh madje ndihen të kërcënuar nga të huajt, ndërsa 4 për qind ndihen të kërcënuar po ashtu, por prej vetë zviceranëve.

Gjendje e tendosur mbretëron në veçanti në raport me myslimanët. Kështu, 17% të të anketuarve i konsiderojnë të qëlluara deklarimet mbi vetitë negative të myslimanëve, transmeton albinfo.ch. Por kur bëhet fjalë për vetitë negative të hebrenjve, kjo shkallë bie në 12%. Është interesante se lidhur me deklarimet rreth vetive negative të zezakëve, pajtohen vetëm 4%.

Urrejtja ndaj myslimanëve në mesin e zviceranëve është e pranishme në shkallën 14% ndërsa ndaj zezakëve, 10% dhe ndaj hebrenjve, 8%.

Por dukshëm më e lartë se urrejtja ndaj myslimanëve si popullatë (14%), është shkalla e urrejtjes ndaj islamit si fenomen, e cila arrin në 33 për qind.

Megjithatë, shumica e popullatës zvicerane vazhdon të jetë tolerante dhe e hapur ndaj të huajve, përcjell albinfo.ch. Këtë e tregojnë të dhënat në vijim: 56 për qind të zviceranëve janë të bindur se integrimi i të huajve është duke funksionuar mirë. Madje 64 për qind të tyre janë kundër qëndrimit që të huajt të dëbohen në vendet e tyre, në rast të ndonjë krize të papunësisë.

68 për qind kundërshtojnë qëndrimin sipas të cilit të huajt do të ishin fajtorë për rritjen eventuale të shkallës së papunësisë. 60 për qind e të anketuarve e përshëndesin të drejtën e të huajve për bashkim familjar ndërsa 56% janë pro natyralizimit automatik të gjeneratës së dytë. 65% nuk besojnë se të huajt janë fajtorë kur ata ndjehen të pasigurt në rrugë.

Anketa është marrë edhe me përvojat personale lidhur me diskriminimin. 27% të të anketuarve kanë pohuar se gjatë pesë viteve të fundit i janë nënshtruar së paku një herë ndonjë forme diskriminimi mbi bazën e përkatësisë së një grupi (nacional, racor, fetar). 4 për qind kanë pësuar dhunë fizike mbi këtë bazë, 13 % dhunë psikike dhe 21 %, kanë përjetuar diskriminim.

Përkatësia nacionale është më së shpeshti bazë për diskriminim, ose në 54% të rasteve.