Tematike

3600 refugjatë nga 18 kantone do të trajnohen për tregun e punës

Në kuadrin e projektit pilot janë në dispozicion gjithsej 3600 vende trajnimi ndërsa kredia e caktuar për mbulimin financiar të projektit në tërësi është 47 milionë franga

Duke filluar nga vera e këtij viti, 18 kantone të Zvicrës do të ofrojnë për refugjatët e tyre programin e ashtuquajtur të mësimit përgatitor integrues të zanateve.

Trajnimi i tillë do të zgjasë një vit ndërsa të drejtë për ta ndjekur kanë refugjatët me status të njohur dhe ata me status të qëndrimit të përkohshëm (viza F).

Siç bën të ditur Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM) në komunikatën e publikuar sot, qëllimi i programit është që personat të cilëve u dedikohet, të parapërgatiten për mësimin e një profesioni dhe në këtë mënyrë atyre t`u lehtësohet kalimi në tregun e punës.

Programi është një pojekt pilot i realizuar nga federata dhe si i tillë zgjat katër vite. Në kuadrin e tij janë në dispozicion gjithsej 3600 vende trajnimi ndërsa kredia e caktuar për mbulimin financiar të projektit në tërësi është 47 milionë franga.

Aktualisht, qendrat kantonale janë duke e bërë rekrutimin e pjesëmarrësve të përshtatshëm për këtë projekt dhe në të njëjtën kohë po kërkojnë kontakt me ndërmarje tjera të interesuara për pjesëmarrje.