Kosova

ATK jep detaje për Albinfo.ch në lidhje me konventën e tatimit të dyfishtë mes Zvicrës dhe Kosovës

Konventa e tatimit të dyfishtë mbi të ardhurat midis Zvicrës dhe Kosovës ka hyrë në fuqi më 10 tetor 2018 dhe si e tillë do të filloj të zbatohet nga 1 janari 2019.

Albinfo.ch javën e kaluar kishte raportuar në lidhje me hyrjen në fuqi të kësaj konvente.

Gjithashtu Albinfo.ch ka kërkuar nga ATK që të jap detaje në lidhje me konventën e tatimit të dyfishtë mes Zvicrës dhe Kosovës.

Në një përgjigje për Albinfo.ch, Fjolla Muja nga departamenti për mardhënie me jashtë, ka thënë se “qëllimi i Marrëveshjes është arritja e një Marrëveshje për eliminimin e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat, pa krijuar mundësi për mos-tatim apo tatim të reduktuar nëpërmjet evazionit tatimor apo shmangies (duke i përfshirë marrëveshjet përmes ‘treaty-shoping’ që kanë për qëllim marrjen e lehtësirave të parashikuara në këtë Marrëveshje për përfitimet e tërthorta  të rezidentëve të shteteve të treta)”.

Tutje në të njëjtën përgjigje thuhet se marrëveshja është e zbatueshme për Personat të cilët janë rezidentë të një ose të dy shteteve Kontraktuese.

“Tatimet të cilat mbulohen nga kjo marrëveshje, përkatësisht për të cilat është e zbatueshme janë: a)në Zvicër: tatimet federale, kantonale dhe komunale mbi të ardhurat (të ardhurat totale, të ardhurat e fituara, të ardhurat nga kapitali, fitimet industriale dhe tregtare, fitimet kapitale, dhe zëra të tjerë të të ardhurave) (Në vijim do t’i referohemi si “tatimi në Zvicër”); b) në Kosovë: tatimi mbi të ardhurat personale; dhe, tatimi mbi të ardhurat e korporatave”, thuhet në përgjigjen e ATK-së, për Albinfo.ch.

Marrëveshja përmban gjithsej 28 nene të cilat janë të ndara nga njëra tjetra.

“Pjesa I: Qëllimi i Marrëveshjes; Pjesa II: Përkufizimet; Pjesa III: Tatuarja e të Ardhurave; Pjesa IV: Tatuarja e Kapitalit; Pjesa V: Metodat për Eliminimin e Tatimit të dyfishtë; Pjesa VI: Dispozitat e Veçanta; Pjesa VII: Dispozitat e fundit.”, thuhet tutje në përgjigjen e ATK-së për Albinfo.ch.

Marreveshja e plote Kosove-Zvicer