Kosova

Austria ofron mundësi punësimi për kosovarët në dy fusha

Përfaqësuesit austriakë e njoftuan ministrin edhe për mundësitë e punësimit sezonal të qytetarëve të Kosovës, në fushën e agrokulturës dhe turizmit

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, i shoqëruar edhe nga ambasadori i Kosovës në Vjenë, Sami Ukelli, është takuar me përfaqësues të Ministrisë së Punës Mirëqenies Sociale dhe Mbrojtje të Konsumatorit në Vjenë të Austrisë dhe Udhëheqësin e Qendrës Evropiane për hulumtim dhe politika të mirëqenies sociale.

Me këtë rast, ministri Reçica ka falënderuar përfaqësuesit për mikpritjen dhe për gjithë ndihmën që ka dhënë shteti i Austrisë në zhvillimin dhe demokratizimin e shtetit të Kosovës.

Sipas tij, fokusi i qeverisë është që të ulë numrin e përfituesve të asistencës sociale, duke punësuar përfitues nga kjo kategori dhe gjithashtu të rrisë punësimin e të rinjve dhe grave, qoftë përmes vetëpunësimit, ndërmarrësisë dhe masave aktive të tregut të punës.

Përfaqësuesit austriakë e njoftuan ministrin edhe për mundësitë e bashkëpunimit në mes të shtetit të Kosovës dhe Austrisë dhe mundësitë e punësimit sezonal të qytetarëve të Kosovës, në fushën e agrokulturës dhe turizmit.

Palët në këtë takim u dakorduan për vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit në fushën e politikave sociale dhe ndihmën e shtetit austriak për ngritjen e mirëqenies dhe rritjen e punësimit në Kosovë.