AT Balkani

Bashkëpunimi në fushën e sportit Kosovë-Austri

Në Ditën Ndërkombëtare të të Rinjve dhe në vazhdën e bashkëpunimit të shkëlqyshëm mes Kosovës dhe Austrisë, ambasadori Pllana priti në ambasadë Werner Kuhn, MBA Drejtor i zhvillimit të klubit futbollistik “SK RAPID WIEN” dhe Kryetar i bordit të Bundes-Sport GmbH.

Kosova ka potencial të madh në fushën e sportit dhe ambasada do të angazhohet për një bashkëpunim të mirë mes dy vendeve edhe në këtë fushë.

Dita Ndërkombëtare e Rinisë organizohet më 12 gusht të çdo viti. Ajo është caktuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1999 me miratimin e Rezolutës 54/120. Kjo ditë është menduar si një mundësi për qeveritë dhe të tjerët për të tërhequr vëmendjen për çështjet rinore në mbarë botën. Koncerte, seminare, ngjarje kulturore, që përfshijnë zyrtarë dhe takime kombëtare dhe lokale qeveritare dhe organizatat rinore zhvillohen në botë në nder të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë.

Të rinjtë kanë nevojë për hapësira të sigurta që të qëndrojnë së bashku, të angazhohen në aktivitete që lidhen me nevojat dhe interesat e tyre, të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes, si dhe të shprehen lirshëm. Hapësirat e sigurta sigurojnë dinjitetin dhe sigurinë e të rinjve. Hapësirat e sigurta si: hapësirat qytetare u mundësojnë të rinjve të angazhohen në çështjet e qeverisjes; hapësirat publike u japin mundësi atyre të marrin pjesë në aktivitete sportive; hapësirat dixhitale i ndihmojnë ata të bashkëveprojnë virtualisht me të gjithë; dhe hapësirat fizike të planifikuara mirë mund t’i ndihmojnë në përshtatjen e nevojave të tyre, sidomos atyre që janë më të prekur ndaj margjinalizimit apo dhunës.