Kulturë

Shefqet Dibrani

Poet

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriShefqet Dibrani
  • Prejardhja:Gërdoc, Podujevë-Kosovë
  • Vendi ku vepron:Saint Gallen-Zvicër
  • Profesioni:Poet
  • Kontakti www.shefqet-dibrani.npage.ch

  WHO’S WHO të tjera