Gjuha

Ftesë për regjistrimin e fëmijëve, për mësimin e gjuhës shqipe Online në Zvicër

Të nderuar prindër,

Ju që jetoni në Zvicër, ju njoftojmë se “Shkolla Shqipe në Zvicër” ka filluar me orët mësimore në gjuhën shqipe,  Online.

Këto orë mësimore, mund t`i vijojnë të gjithë fëmijët e moshës shkollore nga klasa e I-VIII, të cilët jetojnë në Zvicër.

  • Mësimet zhvillohen në bazë të planit dhe programit mësimor të “Shkollës Shqipe në Zvicër”, të miratuar nga Këshilli i Arsimtarëve.
  • Këshilli i Arsimtarëve përbëhet nga mësues me një përvojë shumëvjeçare në fushën e arsimit dhe të edukimit.
  • Nxënësit janë të ndarë në grupe, në bazë të niveleve të njohjes së gjuhës shqipe.

Edhe njëherë ju ftojmë që fëmijët tuaj t`i regjistroni në shkollën shqipe sepse mësimi në gjuhën amtare është shumë me rëndësi edhe për mësimin e gjuhëve të tjera.

Shkolla Shqipe është shkolla Jonë!

Bashkohuni me ne! – Shqip të mësojmë!

Për detaje të tjera ju lutem na kontaktoni:

Dr. Vaxhid Sejdiu,

Tel.  076 321 26 94 

E-Mail: [email protected]

 


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI