Lajme

Gratë në Zvicër ende bëjnë më shumë punë pa pagesë se burrat

Shifrat e reja tregojnë se burrat dhe gratë në Zvicër bënë punë të papaguar me vlerë 434 miliardë CHF (463 miliardë dollarë) në vitin 2020.

Gratë vullnetare përbënin 60% të totalit prej 9.8 miliardë orëve të punës së papaguar të përfunduar, sipas një deklarate nga Zyra Federale e Statistikave, e cila u publikua për të përkuar me Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara më 5 dhjetor, transmeton albinfo.ch.

Kjo krahasohet me 7.6 miliardë orë punë të paguar atë vit.

Ndërsa gratë kryenin 60% të punës së papaguar, burrat përbënin 61% të punës së paguar, tha zyra të hënën. Megjithatë, ka pasur një barazim të vazhdueshëm gjatë 20 viteve të fundit. Në vitin 1997, 67% e punës së papaguar ende u takonte grave.

Shifrat për punën e papaguar vijnë nga një studim zviceran i fuqisë punëtore dhe bazohen në vetëdeklarimin.

Sipas këtyre shifrave, koha mesatare e shpenzuar në javë për punë pa pagesë është rritur gjatë dhjetë viteve nga 27.9 në 28.7 orë për gratë dhe nga 16.2 në 19.1 orë për burrat.

Kopshtari, punë përkujdesjeje, bamirësi

Puna e papaguar përfshin punën në shtëpi dhe kopshtari, kujdesin për fëmijët dhe të afërmit, si dhe punën vullnetare në shoqata, organizata politike ose bamirësi kishtare. Me 7.6 miliardë orë, puna në shtëpi përbënte tre të katërtat e vëllimit të përgjithshëm të punës së papaguar.

Për të matur vlerën monetare të punës së papaguar, është llogaritur se sa do të duhet të paguajnë familjet private një personi të angazhuar nëpërmjet tregut për të kryer këto aktivitete të papaguara. Kostot mesatare të punës sipas grupeve të krahasueshme të profesioneve shërbyen si variabla krahasues.