Lajme

Katër rregulla të reja që tashmë duhet të dini

Kushdo që i jep veturës në rrugët zvicerane tani mund të ndëshkohet më pak në kushte të caktuara.

Gjykatave u jepet më shumë diskrecion dhe ky është një nga disa ndryshime në Ligjin e Trafikut Rrugor që hyri në fuqi sot.

Parlamenti miratoi rishikimin e ligjit të qarkullimit rrugor në seancën pranverore. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi në mënyrë të shkallëzuar.

Paketa e parë mbulon, katër rregulla, shkruan Blick.

Shkeljet e shpejtësisë

Dënimi minimal për shkeljet e shpejtësisë mund të jetë tani më pak se një vit burgim nëse një shofer ka vepruar “për motive të respektueshme” ose nëse ai ose ajo ka ende një histori të pastër.

Prandaj, periudha minimale bazë e pezullimit të lejedrejtimit mund të reduktohet nga dy vjet në 12 muaj. Këshilli Kombëtar dhe Këshilli i Shteteve fillimisht donin të hiqnin dënimin minimal. Megjithatë, një kërcënim për referendum nga Fondacioni Roadcross e bindi Parlamentin të bënte një kthesë, përcjell albinfo.ch.

Të ngasësh me “dritën e kaltër”

Autoritetet tani duhet të ulin dënimin nëse drejtuesit e automjeteve policore, zjarrfikëse ose mjekësore shkelin rregullat e trafikut gjatë operacioneve dhe veprimet e tyre më pas gjykohen si joproporcionale. Në raste të tilla, oficerët e policisë, ndihmësmjekët dhe zjarrfikësit tani do të ndëshkohen vetëm për ndryshimin midis shpejtësisë dhe shpejtësisë që do të ishte e përshtatshme për operacionin. Deri më tani, kufiri maksimal i shpejtësisë është përdorur si vlerë krahasimi.

Gjobat për kompanitë

E ashtuquajtura përgjegjësi e pronarit tani vlen edhe për personat juridikë: Nëse nuk mund të përcaktohet se kush drejtonte një makinë të caktuar të kompanisë në një kohë të caktuar, kompania që zotëron mjetin mund të gjobitet. I njëjti parim është zbatuar më parë për personat fizikë, për shembull në rastet kur dikush merr hua makinën e tyre.

Leje drejtimi – provë

Në rast të shkeljeve të lehta të rregullave të qarkullimit rrugor, periudha e provës nuk do të zgjatet dhe as nuk do të anulohet letërnjoftimi. Periudha e provës zgjatet vetëm me një vit nëse dikush duhet të heqë dorë nga ID për shkak të një shkeljeje të rëndë ose të moderuar. Anulimi parashikohet nëse dikush kryen përsëri kundërvajtje të moderuar ose të rëndë gjatë periudhës së provës.