Të tjera

Mali i Zi lejon simbolet kombëtare të pakicave

Ministria e Pakicave në Mal të Zi ka hartuar një variant të ri të projektligjit për përdorimin e simboleve kombëtare

Shqiptarët e Malit të Zi nuk do të burgosen më nëse përdorin simbolet kombëtare në këtë shtet pasi që tashmë qeveria e këtij vendi ka miratuar projektligjin që lejon përdorimin e simboleve kombëtare të pakicave.

Ministria e Pakicave në Mal të Zi ka hartuar një variant të ri të projektligjit për përdorimin e simboleve kombëtare e që për ministrin Mehmed Zeka, ky projektligj është një variant më i avancuar dhe që mënjanon disa mangësi të ligjit të mëparshëm.

“Ky është një ligj me rëndësi të veçantë krahas ligjit themeltar, sepse garanton përdorimin lirshëm të simboleve të pakicave. Nuk do kemi keqpërdorime nga ata persona që e bëjnë këtë në momente të caktuara. Të drejtat e pakicave kanë qenë të sanksionuara me Kushtetutë, por jo me ligje”, ka deklaruar Zeka për TCH.

Projektligji i ri për herë të parë mundëson që simbolet kombëtare të përdoren edhe në ato zona ku pjesëmarrja e pakicave është në nivelin 5%. Ky projektligj është një nga kushtet kryesore të vendosura nga partitë shqiptare në Mal të Zi për të qenë pjesë e koalicionit qeverisës.