Avokatit i Popullit

Sami Kurteshi

Avokatit i Popullit

Vendlindja : Gjilan

Qyteti ku jetoni në Zvicër : –

Profili

Anëtar i Kryesisë dhe Sekretar Ekzekutiv i KMDLNJ në Kosovë 1991 – 1996.

Bashkëpunëtor i SFH në Bern, Zvicër 1998 – 2002.

 

Çmime-vlerësime-botime

Janë disa më të vogla: reportazhe, shkrime në gazeta, përkthime.

 

Përvojat në lidhje me mergimin/Ballkanin

Angazhimi në organizimin e mërgatës shqiptare.

Angazhimi në organizimin politik ilegal anti-jugosllav.

 

Integrimi/zhvillimi : cilat janë prioritetet?

Edukimi në kuptimin e shkollimit dhe të integrimit të rinisë në sistemin arsimor, profesional dhe shoqëror në vendet e qëndrimit.

Ruajtja dhe kultivimi i identitetit kulturor dhe gjuhësor të vendit të prejardhjes.

Krijimi i rrjeteve të organizuara për të ndihmuar vendet e prejardhjes në aspektin profesional.

 

Kontakt

Institucioni i Avokatit të Popullit

Rr. Agim Ramadani pn. 10000

Prishtinë, Kosovë

[email protected]

www.ombudspersonkosovo.org

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriSami Kurteshi
  • Prejardhja:Gjilan-Kosovë
  • Vendi ku vepron:Prishtinë-Kosovë
  • Profesioni:Avokatit i Popullit
  • Kontakti [email protected]

  WHO’S WHO të tjera