Integrimi

Mbajti kongresin Federata që përfaqëson 2000 studentë shqiptarë në Zvicër

I pranishëm si mysafir special nga Kalabria, Prof. Dr. Antonio Bellusci, ndër të tjera, Kongresin e Studentëve e krahasoi me Lidhjen Shqiptare të Lezhës, të vitit 1444

Në praninë e mbi 100 studentëve shqiptarë nga e mbarë Zvicra, të shtunën në Bernë është mbajtur Kongresi i Dytë i Federatës së Studentëve Shqiptarë në Zvicër. albinfo.ch, e cila ka përcjellë edhe rrugën e deritashme të Federatës, ka qenë e pranishme edhe në këtë kongres.

Duke qenë se prania e studentëve kësaj radhe ishte më e madhe, drejtuesit e këtij Kongresi, para të pranishmëve paraqitën raportin mbi punën dyvjeçare të Federatës, si dhe aktivitetet e shumta. Si fillim paraqitën punën dhe organizimet e bëra gjatë vitit 2016, ku pos aktiviteteve të shumta, hyn edhe organizimi i një vizite kulturore në Kalabri.

Ndërsa për vitin 2017, si pikë kulmore, organizatorët llogaritën udhëtimin e 50 studentëve në në një vizitë Kulturore në Shqipëri, ku u njohën dhe vizituan për së afërmi shumë vende historike e kulturore shqiptare. Për shumë studentë ishte e mirëseardhur një vizitë e tillë, sepse mundësoi një njohje më të thellë me kulturën dhe historinë shqiptare.

Siç edhe u tha nga organizatorët, këto dy aktivitete, nuk mund të cilësohen thjesht vizita, por edhe si një mundësi e mirë për fuqizimin e lidhjeve studentore, dëshirë për bashkëpunim të mëtejmë, e pse jo një përvojë e mirë në organizim.

“Dituria Plus”, ose: studentët ndihmojnë nxënësit shqiptarë

Një projekt mjaft serioz është edhe vazhdimi dhe zgjerimi i projektit “Dituria plus”, që është një platformë elektronike, përmes së cilës ndërmjetësohet kontakti mes nxënësve, apo prindërve të tyre, me studentë, me qëllim ndihmesën e tyre në rast të vështirësive në mësim, apo siç njihet edhe si mësim plotësues, raporton albinfo.c h.. U cek po ashtu se ka kërkesë shumë të madhe, e po ashtu nevojitet edhe paraqitja e më shumë vullnetarëve për të ndihmuar nxënësit shqiptarë që kanë probleme me lëndë të caktuara.

 

Një vend të rëndësishëm në mesin aktiviteteve të Federatës Studentore Shqiptare, kishte padyshim edhe vizita e bërë nga 80 studentë shqiptarë në Zvicër, që ata i bënë Kalabrisë në Itali, ku u njohën më gjerësisht me arbëreshët e Italisë, me përpjekjet e tyre për mbijetesë dhe ruajtje të kulturës dhe zakoneve të tyre. Këtë gjë më së miri ua kishte mundësuar Prof. Dr. Antonio Bellusci, personalitet ky ndër më të shquarit e arbëreshëve të Italisë.  Studentët kishin vizituar po ashtu edhe Bibliotekën e tij në Kalabri, ku ishin njohur më shumë me punën e tij në pasqyrimin e jetës së arbëreshëve.

Bellusci krahason Kongresin me Lidhjen e Lezhës

Për t’ia kthyer këtë nder, dje si mysafir nderi në kongres ishte pikërisht Prof. Bellusci, i cili para të pranishmëve mbajti një ligjëratë në fokus të së cilës kishte arbëreshët. Prof. Bellusci, duke parë kaq shumë studentë të pranishëm, ndër të tjera Kongresin e Studentëve e krahasoi me Lidhjen Shqiptare të Lezhës, të vitit 1444, ku Skënderbeu kishte mbledhur prijësit shqptarë në luftën kundër pushtuesëve turq.

Federata e Studentëvë Shqiptarë në Zvicër është themeluar në vitin 2015, si nëj iniciativë e pesë shoqatave studentore nga Universitetet e Friburgut, Gjenevës, Cyrihut, Bernës, St. Gallenit, si dhe fundmi asaj i është bashkëngjitur edhe Shoqata e Studnetëve Shqiptarë nga Universiteti  Lozanës. Numri i studentëve shqiptarë në këto shoqata arrin rreth 2 mijë, ndërsa federata si e tillë, qëllim tjetër pos njohjes me njëri tjetrin, ka edhe ndihmën e ndërsjellë, mbrojtjen e interesave të përbashkëta, stimulimin dhe nxitjen për arritje më të mëdha shkencore etj.