Lajme

Natyralizimi përmes martesës: Si mund të marrë partneri juaj nënshtetësinë zvicerane

Mijëra njerëz bëhen zviceranë përmes martesës çdo vit. Ja çfarë duhet të dini

Një mënyrë për t’u natyralizuar në Zvicër është përmes martesës. I njohur si “natyralizimi i thjeshtuar”, siç kemi shkruar më parë, procesi i një partneri të martuar që bëhet zviceran në fakt nuk është aq i thjeshtë, përcjell albinfo.ch.

Ja çfarë duhet të dini.

Mbani në mend se ky udhëzues ka të bëjë me natyralizimin ku të dy partnerët tashmë jetojnë në Zvicër, duke mos sjellë partnerin tuaj në Zvicër për të marrë leje qëndrimi.

Në këtë rast, do t’ju duhet të shikoni për lejet e qëndrimit.

Çfarë është “natyralizimi i thjeshtuar”? 

Në përgjithësi, Zvicra ka dy procese për natyralizim.

Natyralizimi i zakonshëm (ose i rregullt) është ai që kalojnë shumica e njerëzve, d.m.th. pasi kanë jetuar këtu me një leje qëndrimi të bazuar në punë për një kohë të mjaftueshme, ata mund të aplikojnë për t’u bërë shtetas (d.m.th. të natyralizuar).

Natyralizimi i lehtësuar (ose i thjeshtuar) është një proces më i shkurtër dhe më pak i komplikuar, zakonisht i hapur për bashkëshortët e huaj (por jo partnerët e regjistruar) dhe fëmijët e shtetasve zviceranë, dhe, që nga fillimi i vitit 2017, për të huajt e gjeneratës së tretë, përcjell tutje albinfo.ch.

Cilat janë kërkesat? 

Si çdo gjë në Zvicër, kjo ndryshon nga kantoni në kanton. Ekzistojnë në fakt dy nivele rregulloresh për natyralizim të thjeshtuar: rregulloret federale dhe rregullat kantonale.

Meqenëse ka 26 kantone të ndryshme, do të ketë të paktën 26 grupe të ndryshme rregullash kantonale.

Nëse kjo nuk është mjaft konfuze, herë pas here mund të ketë variante në nivel komunal.

Kjo do të thotë gjithashtu se kostoja mund të ndryshojë nga kantoni në kanton.

Duke pasur parasysh gjerësinë e gjerë të rregullave të ndryshme që mund të zbatohen, ky udhëzues do të shikojë vetëm rregullat në fuqi federale, përcjell tutje albinfo.ch.

Cilat janë rregullat federale? 

Së pari ju duhet të jeni shtetas zviceran për të natyralizuar bashkëshortin tuaj.

Për bashkëshortët e huaj të shtetasve zviceranë, sipas informacionit zyrtar të qeverisë zvicerane “ata duhet të kenë jetuar gjithsej pesë vjet në Zvicër, të kenë kaluar vitin para dorëzimit të aplikimit në Zvicër dhe duhet të kenë qenë të martuar dhe të kenë jetuar me shtetasin zviceran për tre vjet”.

Përveç kësaj, personi që dëshiron të natyralizohet do të duhet të “integrohet me sukses” në Zvicër, përcjell tutje albinfo.ch.

Çfarë do të thotë ‘integruar me sukses’ në Zvicër? 

Ky është një proces relativisht kompleks, i cili është kryesisht subjektiv.

Në shumë raste, kjo kërkesë është më e rëndësishme se njohja e historisë së vendit.

Për autoritetet, qoftë në nivel federal, kantonal apo komunal, është e rëndësishme që qytetarët e rinj të jenë përshtatur plotësisht dhe të asimilojnë “mënyrën zvicerane të jetesës”.

Përveç kësaj, personi nuk duhet të përbëjë kërcënim për sigurinë e Zvicrës (siguria e jashtme ose e brendshme), gjë që ndoshta qëndron në arsye.

Çfarë standardi gjuhësor kërkohet? 

Ashtu si me format e tjera të natyralizimit në Zvicër, ju duhet të flisni një gjuhë zvicerane në mënyrë që të provoni se jeni integruar me sukses në Zvicër.

Kandidatët duhet të demonstrojnë aftësi të të folurit të nivelit A2 (fillore) dhe B1 (të ndërmjetme). Ky është niveli i përcaktuar në Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët.

Përjashtimi kryesor është nëse vini nga një vend që flet një gjuhë zvicerane si një nga gjuhët e tij amtare, si Gjermania, Italia ose Franca.

Zvicra ka katër gjuhë zyrtare kombëtare: gjermanisht, frëngjisht, italisht dhe romanisht.

A duhet të jem i martuar? 

Fatkeqësisht për partnerët e pamartuar sipas ligjit federal, martesa konsiderohet ende thelbësore për procesin – kështu që çiftet e martuara de facto nuk do të kualifikohen pavarësisht se sa kohë kanë qenë së bashku.

Edhe partnerët e regjistruar apo civilë nuk kualifikohen. Siç vërehet zyrtarisht nga qeveria zvicerane: “Ndryshe nga bashkëshortët e martuar, nuk ka një procedurë të thjeshtuar natyralizimi për shtetasit e huaj që janë partnerë të regjistruar të një shtetasi zviceran”.

“Shtetasit e huaj në një partneritet të regjistruar mund të bëjnë kërkesë vetëm për natyralizim të rregullt; natyralizimi i thjeshtuar nuk është i mundur. Aplikanti duhet të ketë jetuar në Zvicër për të paktën pesë vjet në total, duke përfshirë 12 muajt para dorëzimit të një aplikimi. Ata gjithashtu duhet të kenë jetuar për të paktën tre vjet në një partneritet të regjistruar me një shtetas zviceran dhe të kenë një leje qëndrimi (leje C).

Fatkeqësisht, kjo do të thotë se natyralizimi i një partneri të të njëjtit seks në Zvicër aktualisht nuk është i mundur, pasi martesat e të njëjtit seks nuk janë legalizuar në Zvicër.

Kjo mund të ndryshojë në të ardhmen – me martesat e të njëjtit seks që do të vendosen në votim mbarëkombëtar – por kjo është ndoshta një ngushëllim i ftohtë për njerëzit që duan të natyralizojnë partnerin e tyre tani.

Sa partnerë ose bashkëshortë natyralizohen çdo vit? 

Pak më shumë se 10,000 njerëz kanë partnerët e tyre të natyralizuar në Zvicër çdo vit.

Sipas statistikave zyrtare pak më shumë se një e katërta e 44,141 natyralizimeve në vitin 2018 u lehtësuan.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI