Kosova

Njoftim për termine nga Ambasada e Gjermanisë në Kosovë

Ambasada e Gjermanisë në Kosovë njofton se nga tani terminet mund të rezervohen

Sot, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka njoftuar zyrtarisht se terminet për aplikim për viza Schengen për udhëtime drejt Gjermanisë nga mesi i shtatorit mund të rezervohen që tani nëpërmjet kontraktorit të jashtëm VisaMetric.

Aplikimi për vize

Njoftimi i plotë nga Ambasada në Prishtinë:

Terminet e vizave Schengen për udhëtime në Gjermani nga mesi i shtatorit tani mund të rezervohen përmes ofruesit të jashtëm të shërbimit VisaMetric
Për të qenë në gjendje të ofrojmë më shumë data dhe kohë dukshëm më të shkurtër pritjeje për termine për viza Schengen, Ambasada në Prishtinë nga mesi i shtatorit do të punojë me Zyrën e Jashtme në Berlin për aplikim për shërbimin e kontraktuar me viza Schengen provi ders VisaMetric duke punuar së bashku. Ky bashkëpunim tashmë e ka dëshmuar veten edhe në disa vende të tjera.
Çfarë po ndryshon për aplikantët?
Ofruesi i shërbimit VisaMetric më pas do t’ju ndihmojë në dorëzimin e aplikimit tuaj për vizë Schengen dhe përcjelljen e dokumenteve tuaja në Ambasadën Gjermane në Prishtinë ku aplikimi do të vazhdojë të ekzaminohet dhe vendoset. Ofruesi i shërbimit do të mundësojë një takim dukshëm më të shpejtë dhe kohë më të ulët të pritjes dhe do të ofrojë shërbimet e tij me një tarifë shërbimi duke filluar Përveç kësaj, ofruesi i shërbimit do të ofrojë opsionalisht shërbime shtesë falas (p.sh. marrja e një fotoje biometrike të pasaportës, shërbimi VIP në një mjedis më komod, etj. ).
Si mund të rezervoj një takim?
Datat e aplikimit nga mesi i shtatorit, tani mund të rezervoni online nëpërmjet faqes së internetit të ofruesit të shërbimit VisaMetric https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/xk
Të gjitha informacionet bazë se si të aplikoni mund të gjeni në faqen tonë të internetit në: @TAG.
Deri në fillim të shtatorit, aplikimi duhet të dorëzohet direkt në Ambasadë. Ju lutemi vini re se terminet për aplikim për vizë Schengen në Ambasadë për fazën kalimtare tashmë janë kryesisht të rezervuara. Për sa kohë që datat e anuluara bëhen të disponueshme me një njoftim të shkurtër, ato janë, si deri më tani, vetëm të rezervueshme përmes sistemit të planifikimit të ambasadës.
Po aplikimi për viza kombëtare?
Kur aplikoni për vizë kombëtare (qëndron mbi 90 ditë, p.sh. vazhdimësia familjare, punësimi, trajnimi, studimi etj. ) asgjë nuk ndryshon. Terminet për viza të tilla duhet të vazhdojnë të rezervohen direkt përmes sistemit të takimeve online të ambasadës dhe aplikimet do të pranohen në ambientet e Ambasadës.
***
Terminet për aplikim për viza Schengen për udhëtime drejt Gjermanisë nga mesi i shtatorit mund të rezervohen që tani nëpërmjet kontraktorit të jashtëm VisaMetric
Për të ofruar më shumë termine për aplikim për vizë Schengen dhe një kohë pritjeje dukshëm më të shkurtër, Ambasada Gjermane në Prishtinë duke filluar nga mesi i shtatorit për aplikim për viza Schengen do të bashkëpunojë me një shërbyes të porositur dhe të kontraktuar nga Ministria e Jashtme Federale në Berlin. Ky bashkëpunim është dëshmuar tashmë në disa shtete.
Çfarë ndryshon për aplikuesit?
Kontraktori ju ndihmon për të aplikuar për vizë Schengen dhe ia përcjell dokumentacionin tuaj Ambasadës Gjermane në Prishtinë, ku edhe më tej shqyrtohen dhe merret vendim për aplikacionet. Kontraktori do të mundësojë një rezervim dukshëm më të shpejtë të termineve në kohë më të shkurtër dhe ofron shërbimet e tij në këmbim të një takseje duke filluar nga 30 EUR. Përveç kësaj, kontraktori, si opsion, do të ofrojë edhe shërbime të tjera (p.sh. fotografim për fotografi biometrike të formatit të pasaportës, shërbim VIP në një ambient komod, etj.).
Si të rezervoj një termin?
Terminet për aplikim për viza Schengen nga mesi i shtatorit mund të rezervohen që tani online nëpërmjet uebfaqes së kontraktorit VisaMetric: https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/xk
Të gjitha informacionet thelbësore për aplikim i gjeni aktualisht ende në uebfaqen tonë në: www.pristina.diplo.de/visa.
Deri në fillim të shtatorit aplikimi duhet të bëhet drejtëpërdrejtë në ambasadë. Ju lutem vini re që terminet për aplikim për vizë Schengen në ambasadë për fazën kalimtare, tashmë janë rezervuar pothuajse të gjitha. Në rast se ka në dispozicion termine që janë anuluar në afat të shkurtër, ato, sikurse deri më tani, mund të rezervohen vetëm nëpërmjet sistemit të termineve të ambasadës.
Si qëndron puna me aplikimin për viza nacionale?
Në rast të aplikimit për vizë nacionale (qëndrim më i gjatë se 90 ditë, p.sh. bashkim familjar, nisje e punësimit, arsim profesional, studim, etj.) nuk ndryshon asgjë. Terminet për viza të tilla duhet të rezervohen edhe më tej drejtëpërdrejtë përmes sistemit online të termineve të ambasadës dhe aplikacionet pranohen në hapësirat e ambasadës.
***
Terminet e vizave Schengen për mesin e shtatorit për udhëtime drejt Gjermanisë në dispozicion tani përmes ofruesit të jashtëm të shërbimit VisaMetric
Për të qenë në gjendje të ofrojmë më shumë termine dhe të shkurtojmë dukshëm kohën e pritjes për terminet për aplikim për viza shengen, Ambasada e Republikës së Gjermanisë në Prištinë do të bashkëpunojë me një ofrues të jashtëm të shërbimeve, të punësuar nga Ministe rs nga mesi i shtatorit dy punë të jashtme në Berlin në aplikoni për aplikim për viza. Ky lloj bashkëpunimi tashmë ka dhënë rezultate në disa vende të tjera.
Çfarë ndryshon për aplikantët?
Ofruesi i shërbimit do t’ju mbështesë në paraqitjen e kërkesës për vizë Schengen dhe do t’i dërgojë dokumentet tuaja në Ambasadën Gjermane në Prishtinë, ku kërkesa do të kontrollohet dhe Ofruesi i shërbimit do të mundësojë caktimin e takimeve shumë më të shpejtë dhe uljen e kohës së pritjes dhe shërbimet e tij do t’i ofrojë me çmim prej 30 euro. Përveç kësaj, ofruesi i shërbimit do të ofrojë shërbime të tjera (p.sh. bërja e fotografisë biometrike për pasaporta, shërbimet VIP në një ambient më komod, etj. ).
Si mund të rezervoj një takim?
Terminet për aplikim për viza nga mesi i shtatorit tani mund të caktohen online përmes faqes së internetit të ofruesit të shërbimit VisaMetric https://www.visametric.com/Kosovo/Germany/xk
Të gjitha informacionet bazë rreth aplikimit mund t’i gjeni në faqen tonë të internetit në: www.pristina.diplo.de/visa
Deri në fillim të shtatorit, aplikimet për viza duhet ende të dorëzohen direkt në ambasadë. Ju lutemi vini re se terminet për aplikim për viza Schengen në Ambasadë për periudhën tranzitore tashmë janë plotësuar kryesisht. Nëse takimet e anuluara afatshkurtra bëhen të disponueshme, ato mund të rezervohen vetëm përmes Sistemit të Takimeve në Ambasadë si më parë.
Po kërkesat për lëshimin e vizës kombëtare?
Kur aplikoni për vizë kombëtare (banorët mbi 90 ditë, psh: Lidhja e familjes, punësimi, trajnimi, studimi, etj. ) nuk ndryshon asgjë. Terminet për këtë lloj vize duhet ende të rezervohen përmes sistemit online të takimeve në ambasadë dhe kërkesat vazhdojnë të dorëzohen në ambientet e ambasadës.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI