Portrete të firmave

Numarics, në trend të rritjes, me strukturë të re dhe model të ri çmimesh

Vitin e kaluar Numarics startup-i zviceran i teknologjisë financiare (FinTech) ka rritur numrin e punonjësve të tij më shumë se gjashtëfish, duke arritur në 160 punonjës, dhe njëkohësisht ka shtyrë përpara me vendosmëri konceptin e tij për një ”One-Stop-Shop” për themeluesit e kompanive dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM).

Në nivelin organizativ, një strukturë e re holdingu mbështet zhvillimin drejt një platforme digjitale fleksibile, përmes së cilës kompanitë mund të përfitojnë të gjitha shërbimet e nevojshme për themelimin dhe menaxhimin e suksesshëm të biznesit të tyre. Në të njëjtën kohë, Numarics po prezanton një model të thjeshtuar çmimi, i cili përfshin, ndër të tjera, përdorimin falas të Business Suite për individët.

Që nga themelimi rreth katër vjet më parë, Numarics ka pozicionuar veten në tregun zviceran me shërbime financiare digjitale inovative dhe të gjithanshme për NVM-të. Gjatë kësaj periudhe suksesi, Numarics ka zgjeruar biznesin në mënyrë të konsiderueshme dhe ka rritur numrin e punonjësve nga 25 në 160 gjatë vitit të kaluar.

Me prezantimin e një strukture të re holdingu, kompania tani po e vendos rrugën e zhvillimit të mëtejshëm në një platformë fleksibël që shërben si një “xhep i vogël zviceran” për NVM-të, duke ofruar të gjitha shërbimet e nevojshme për administrimin e biznesit. Përveç shërbimeve fiduciare dhe integrimit bankar, kjo përfshin, për shembull, menaxhimin e klientit (CRM), faturimin dhe kutitë postare dixhitale. Parametrat kryesorë të rëndësishëm për kompaninë shfaqen qartë përmes një kabine të kontrolluar nga AI.

Tashmë, përmes platformës së Numarics-it, përveç shërbimeve fiduciare të kompanisë amë A&O KRESTON AG, janë gjithashtu të disponueshme shërbimet e bankave si UBS, shërbimet e postës digjitale nga PEAX dhe qasja në tregun digjital nga Gryps.

Modeli i ri i çmimeve siguron transparencë dhe ofron kushte tërheqëse

Me një strukturë të re çmimesh, Numarics përgjigjet ndaj kërkesave të ndryshme të kompanive dhe thjeshton planifikimin e kostove për menaxhimin e biznesit. Bizneset e sapothemeluara të vogla mund të nisin falas shërbimet e Numarics dhe të përdorin Suitën Biznesore si individë. Për kompanitë me dy deri në nëntë punonjës, kostot për përdorimin e Suitës Biznesore janë CHF 29 në muaj.

Kompanitë ekzistuese të vogla përfitojnë qasje në platformën Numarics për CHF 99 në muaj, që përfshin CFO-n digjital, sistemin e menaxhimit të klientëve (CRM), depozitimin e sigurt të dokumenteve digjitale “DocuBox” dhe faturimin. Shërbimet e tjera të platformës Numarics, si kutia postare digjitale nga PEAX, mund të shtohen sipas nevojës.

Për kompanitë e mesme me 10 deri në 249 punonjës, Numarics ofron modele çmimi individuale me kosto fikse, shërbime premium dhe këshillim personal përmes e-mail ose telefonit.