Gastronomët shqiptarë në Zvicër

Numri më i ri i albinfo.ch: “Me gastronomët shqiptarë në Zvicër”

Duke ardhur në duart e lexuesve pikërisht më 31 dhjetor, dhe duke iu kushtuar gastronomëve dhe hotelierëve shqiptarë, ky numër i revistës është edhe një sihariq për netët festive të Vitit të RI

Nga sot është në duart e lexuesve numri më i ri, i fundit për këtë vit i revistës albinfo.ch. Ky numër tematik ka në fokus gastronomët dhe hotelierët shqiptarë në Zvicër. Në më shumë se 70 faqe të ilustruara me cilësi të lartë janë prezantuar dhjetëra gastronomë, hotelierë e top-kuzhinierë shqiptarë gjegjësisht bizneset e tyre në Zvicër dhe më gjerë.

Duke ardhur në duart e lexuesve pikërisht më 31 dhjetor, ky numër i revistës është edhe një sihariq për netët festive të Vitit të RI.

Pos prezantimit veç e veç të bizneseve dhe arritjeve të tyre, albinfo.ch përmes bisedave me drejtuesit provon veç tjerash të nxjerrë në pah atë që është specifike për shqiptarët në këtë mes gjegjësisht atë që mund të quhet kuzhinë shqiptare.

Të prezantuarit tanë kanë lokale që gëzojnë respekt në vendet ku zhvillojnë biznesin. Ata janë sinonim i mikpritjes, cilësisë së lartë të shërbimeve që ofrojnë dhe punës së pakursyer që bëjnë, zakonisht së bashku me të gjithë anëtarët e familjeve të tyre.

Në këtë numër, si zakonisht, lexuesit mund të gjejnë edhe artikuj tjerë, me tematikë nga kultura sporti etj.


 Të tjera nga Gastronomët shqiptarë në Zvicër