Kosova

Oda e Avokatëve e Kosovës pezullon grevën

Këshilli Drejtues i OAK- së, në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur sot në mënyrë unanime ka marrë vendim që të pezullohet përkohësisht vendimi i OAK i datës 5 janar për bojkot. 

Kjo pasi që KGJK ka shfuqizuar Rekomandimin e datës 28.12.2018 dhe Urdhëresave të tjera në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

“Ky pezullim do të zgjasë për periudhën kohore prej 30 ditësh brenda të cilës periudhë kohore OAK dhe KGJK do të arrijnë marrëveshje lidhur me kërkesat që do të dakordohen bashkarisht.

Pikërisht për këtë çështje, gjatë ditës u zhvillua një takim ku morën pjesë: kryetari i OAK-së, Osman Havolli, ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, kryesuesi i KGJK-së, Nehat Idrizin, kryetari i Gjykatës së Apelit, Enver Peci dhe kryetarja e Gjykatës Themelorem, Afrëdita Bytyqi”, thuhet në njoftimin e Odës së Avokatëve, shkruan albinfo.ch.

Në takimin e sotëm, KGJK dhe Ministria e Drejtësisë janë zotuar dhe kanë premtuar se me rastin e përpilimit/draftimit të rregullave të reja për qasjen në gjykata, avokatët do të përfshihen 100% dhe do të kenë rol kyç në këtë drejtim.

“Ministri i Drejtësisë ka kërkuar që OAK t’ i përpilojë një listë me problematikat e avokatëve me institucionet e drejtësisë, duke u zotuar se personalisht do të merret me adresimin çështjeve të ngritura nga OAK, për zgjidhjen e tyre.

Këshilli Drejtues i OAK-së, në raport me KGJK-në ka këto kërkesa si në vijim: rritja e pagesave në angazhimet sipas detyrës zyrtare, ndalimi i komunikimeve inter-partes, krijimi i kushteve për avokatë dhe palë në të gjitha gjykatat, rrijta e transparencës së punës së gjykatave në komunikim, publikimin në monitore të gjykatave, lejimi i qasjes në restoran dhe byfe, pajisja e zyrave për avokatë dhe koridorreve me inventar, ndryshimi i ligjeve respektive për përfaqësuesin e OAK në KGJK, KPK dhe Komisionin për Provimin e Jurisprudencës dhe angazhimin maksimal në ndryshimin e Ligjit për Procedurën Kontestimore”, thuhet tutje në njoftim.