Lajme

Për 12 vjet, shteti i Kosovës nuk pati rritje të nevojshme ekonomike

Kosova ka nevojë për rritje ekonomike reale, jo numerike

Duke u bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla më e theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24-vjeçare, me 48.9 për qind. Sipas rezultateve të Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP), në TM3 2019 fuqia joaktive është mjaft e lartë me 58.1 për qind, me fokus të veçantë te femrat me 77.8 për qind, krahasuar me meshkujt 38.6 për qind. Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë: tregtia me 17.5 për qind, ndërtimtaria me 13.5 për qind, prodhimi me 12.5 për qind, si dhe arsimi me 8.9 për qind. Ndërsa, sektorët e tjerë marrin pjesë me përqindje më të vogël në punësim.

Po ashtu, të dhënat nga tregtia e jashtme të mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për (12.7 për qind) në muajin dhjetor 2019, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Sa i përket varfërisë, rreth 25 mijë familje në tërë Kosovën konsiderohet se jetojnë vetëm me asistencë sociale. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Kosova kishte filluar vitin e pavarësisë më 2008 me një rritje ekonomike mbi 5 për qind, por më pas këtë shkallë të rritjes ekonomike nuk e kishte arritur më.

Njohësi i zhvillimeve ekonomike në vend, Safet Gërxhaliu, ka deklaruar se edhe pse vitet e fundit është vlerësuar se rritja ekonomike ka qenë mbi katër për qind, ajo rritje ekonomike duhet të jetë reale.

“Kosova ka nevojë për rritje ekonomike reale, jo numerike. Kosova nuk duhet ta promovojë rritjen ekonomike prej 4% bazuar vetëm në një indikator dhe atë vetëm në rritjen e konsumit”, tha Gërxhaliu. /Albinfo.ch.