Tematike

Platforma „2xJo“ në Lucern, të drejtat e njëjta për të gjithë

Përmes angazhimit të saj personal, Valentina Smajli, anëtare e kryesisë së Partisë Socialdemokrate, ka pjesë në meritën që parulla “2XJo” (në votimin për dëbimin e të huajve kriminelë) pati jehonë edhe në kantonin e Lucernit.

Valentina, fakti se qyteti i Lucernit votoi dy herë Jo për iniciativën e dëbimit, ka qenë megjithatë një befasi e këndshme. A mund të na japësh vlerësimin  tënd se si mundi të ndodhte kjo, edhe përkundër një rezistence të medieve lokale?

Më ka gëzuar fakti se qyteti i Lucernit i ka refuzuar të dyja: iniciativën për dëbim (me 57.05%) dhe kundërpropozimin (51.36%). Kjo erdhi si meritë e secilit të angazhuar, i cili / e cila ka kontribuar në fushatën e sensibilizimit dhe sqarimit. Parti dhe organizata të ndryshme në kantonin e Lucernit patën krijuar një komitet kundër iniciativës për dëbim dhe kundër kundërpropozimit.

Qëllimi ka qenë dhënia e një sinjali të fortë politik. Na dukej e rëndësishme dhe e udhës që t`i shpjegojmë popullit të Lucernit se të dy propozimet mbillnin iluzione se në rast të një dëbimi do të zvogëlohej numri i kriminelëve dhe në këtë mënyrë do të realizohej diçka pozitive.

Prej nga buron motivimi yt personal për angazhimin tënd të fuqishëm për postulatin “2xJo”?

Gjatë fushatës për votim mua më preokuponte diçka thelbësore – barazia e të drejtave, që të gjithë kryesit e veprave penale të dënohen njësoj, pavarësisht nga prejardhja e tyre. Kjo, sepse të drejtat që dalin nga shteti i të drejtës nuk duhet të konsiderohen si privilegj vetëm për vendësit.

Mënyra se si i trajtojmë viktimat dhe dorasit është megjithatë një çështje që ka të bëjë me bashkëjetesën. Një shoqëri e civilizuar si Zvicra kërkon formula zgjidhjeje përmes preventivës dhe riintegrimit. Ndoshta unë me angazhimin tim në shoqërinë civile kam mundur të kontribuoj në një masë për sensibilizim.

Në dritën e faktit se viti 2011 është shpallur vit evropian i punës vullnetare, unë uroj qe krahas solidaritetit me njëri tjetrin, të përfshijmë edhe angazhimin qytetar shoqëror me moton “të drejtat universale të njeriut të jenë detyruese për të gjithë”.

Marrë nga: http://www.sosf.ch/cms/front_content.php?idcatart=3449&lang=1&client=1