Sindikata

Hilmi Gashi

Sekretar sindikalë

 Biografi e shkurt

  • Emri, MbiemriHilmi Gashi
  • Prejardhja:Prizren-Kosovë
  • Vendi ku vepron:Bazel-Zvicër
  • Profesioni:Sekretar sindikalë
  • Kontakti www.hilmigashi.ch

  WHO’S WHO të tjera