Shkurt.ch

Protesta të ndërtimtarëve në qytetet e Zvicrës

Më shumë punëtorë kanë protestuar në Gjenevë dhe në Lozanë, në rrugë kanë dalë nga 2000 ndërtimtarë

Në kantieret e ndërtimtarisë në Cyrih, Gjenevë, Bernë dhe Lozanë mbretëron heshtje e plotë. Kjo, për faktin se punëtorët e ndërtimit kanë paralajmëruar për sot një aksion proteste kundër ndërprerjes së bisedimeve nga ana e punëdhënësve të tyre, për Kontratën Kolektive të punës.

Aksioni i protestës ka për qëllim tu tërhiqet vërejtja punëdhënësve për kushtet jo të mira në të cilat detyrohen të punojnë punëtorët e ndërtimtarisë. Ata kërkojnë mbrojtje nga dumpingu i pagave pastaj masa mbrojtëse në rast sëmundjeje, aksidenti dhe gjatë punës nëpër mot të ligë.

Organizatorë janë sindikatat Unia dhe Syna.

Më së shumti punëtorë kanë protestuar në Gjenevë dhe në Lozanë. Në të dy këto qytete, në rrugë kanë dalë rreth 2000 ndërtimtarë.