Lajme

Punëdhënësit austriakë përdorin detektivë privatë për të kontrolluar nëse punëtorët janë të sëmurë

Në Austri, një person ka të drejtë për gjashtë javë pushim mjekësor me pagesë (numri i javëve rritet sa më gjatë që punëtori të jetë i punësuar në të njëjtën kompani), dhe punonjësit duhet të informojnë menjëherë punëdhënësin për paaftësinë e tyre për punë, transmeton albinfo.at

Një punëdhënës mund të kërkojë një certifikatë mjekësore që nga dita e parë e paaftësisë për punë, por kjo zakonisht kërkohet vetëm në ditën e katërt të sëmundjes – megjithëse për të qenë në anën e sigurt, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj të familjes sa më shpejt që të jetë e mundur.

Në Austri, shumë punëdhënës u besojnë punëtorëve të tyre që të qëndrojnë në shtëpi kur janë të sëmurë pa një shënim për disa ditë.

Për më tepër, nëse kërkohet shënimi i mjekut, i takon mjekut të përcaktojë se në cilën ditë fillon pushimi.

Kjo do të thotë që nëse sëmureni një ditë dhe përfundoni të shkoni te mjeku vetëm ditën tjetër duke kërkuar një shënim sëmundjeje, mund ta merrni atë.

Meqenëse marrëdhënia midis mjekëve të familjes dhe pacientëve të tyre priret të jetë e ngushtë në Austri (ndryshe nga vendet e tjera ku nuk ka mjekë familjarë në vetvete), kjo është një praktikë e përhapur.

Nga ana tjetër e gjithë këtij besimi, ligji austriak i punës lejon të ashtuquajturin “monitorim i pushimit mjekësor”, i cili ka çuar në disa situata unike.

Detektivë privatë monitorojnë punëtorët në pushim mjekësor

Sipas ORF, punëdhënësit mund të monitorojnë pushimin mjekësor nëse ka një “interes legjitim nga ana e punëdhënësit”, dhe është përcaktuar në Aktin e Rregullores së Tregtisë.

Më pas punëdhënësit mund të monitorojnë pushimin, jo saktësisht për të kontrolluar nëse punëtori gënjen për një sëmundje (ata mund të kërkojnë shënimin e mjekut për të konfirmuar sëmundjen), por për të vlerësuar nëse personi në pushim mjekësor po bën apo jo ndonjë gjë që mund të “pengojë ” procesin e rimëkëmbjes, transmeton tutje albinfo.at