Lajme

Gjykata e Lartë Zvicerane njeh të drejtën e informimit të viktimave

Viktimat dhe familjet e tyre kanë të drejtë të informohen për lirimin e një krimineli të dënuar. Kështu vendosi gjykata e lartë e Zvicrës gjatë ditës së sotme.

Gjykata Federale, e cila duhej të vendoste një çështje të tillë për herë të parë, hodhi poshtë ankesën e një gruaje të dënuar për bashkëpunim në vrasje.

Ajo ishte dënuar me gjashtë vjet më 2015 për përfshirjen në vrasjen e dhëndrit të saj. Një burrë e kishte vrarë atë në gjumë në banesën e tij në rrethin e Gjenevës të Cointrin më 2008.

Vitin e kaluar, nëna e viktimës u kërkoi autoriteteve lokale të informonin për një lirim të mundshëm të gruas së viktimës dhe vjehrrës. Ajo dëshironte të shmangte çdo takim rastësor.

SAPEM, i cili është përgjegjës për zbatimin e masave dhe dënimeve ligjore, u pajtua të sigurojë informacione për lirimin e mundshëm ose në rast të një arratisjeje.

Ankesa e vjehrrës kundër këtij vendimi ishte refuzuar nga gjykata e Gjenevës.

Në një vendim parimi të botuar sot, Gjykata Federale rikujtoi se kodi penal i jep viktimës dhe të afërmve një të drejtë për informacion se si kryhet dënimi i kryerësit të veprës penale. Kjo e drejtë mbulon veçanërisht datën e lëshimit ose një arratisje të mundshme. Kjo refuzohet vetëm nëse interesat e personit të dënuar tejkalojnë ato të viktimave.

Në rastin konkret, gjyqtarët konsideruan se ideja e një takimi rastësor nuk ishte absurde pasi shtëpitë e të dy palëve janë vetëm disa dhjetëra kilometra larg. Informacioni i kërkuar nga nëna e viktimës do t’i lejojë asaj të shmangë afërsinë e shtëpisë së ankuesit kur të vijë koha.

“Ky është gjykimi i parë i dhënë nga Gjykata Federale për këtë dispozitë të Kodit Penal, i cili hyri në fuqi më 1 janar 2016”, vëren avokati i ankuesit, Robert Assawl, i cili konsideron se është përgjithësisht një “ide e mirë false”, sepse e vë personin e dënuar në rrezik të hakmarrjes së dhunshme.

Informacioni nga autoritetet përmbarimore mund të përdoret gjithashtu nga viktima, për shembull për të parandaluar kryerësin e gjetjes së një pune duke informuar punëdhënësit e mundshëm, shton avokati. Më në fund, ky informacion “në asnjë mënyrë nuk e përgatit viktimën për një takim të papritur: në gatishmëri, viktima madje mund të shohë frikën e tij të rritur dhe vuajtjet e tij të ringjallen”.